Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Deneme Sınavı Sorusu #862229

a. Ana veya babasız, ana ve babasız,
b. Ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan,

c. Ana ve babası veya her ikisi tarafından terk edilen,

Verilen maddelerden hangisi ya da hangileri  2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’na göre korumaya muhtaç çocuğun özellikleridir?


yalnız a

yalnız c

a ve c

a ve b

a, b ve c


Yanıt Açıklaması:

verilen 3 madde de korumaya muhtaç çocukların yasace belirlenmiş özellikleridir. bundara 4. madde olarak da aşağıdaki madde eklenebilir. 

d. Ana veya babası tarafından ihmal edilip; fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karsı savunmasız bırakılmış ve başıboşluğa sürüklenmiş olmak

Yanıt E.

Yorumlar
  • 0 Yorum