Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Deneme Sınavı Sorusu #888756

Dilencilikte  çocuğu araç olarak kullanmak , aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması gibi suçlar hangi istismar türüne girmektedir?


Cinsel istismar

Fiziksel istismar

Ekonomik istismar

Duygusal/psikolojik istismar

Çocuk İhmali


Yanıt Açıklaması:

Fiziksel istismar: Çocuğun anne baba, öğretmen, bakıcı gibi çocuğa bakmakla yükümlü kişiler tarafından gerçekleştirilen dayak atma, yakma, ısırma, sarsma, kaynar suyla haşlanma gibi olaylar sonucunda kaza dışı her türlü yaralanma

Cinsel istismar: Çocuğun, bir erişkin ya yaşça ya da gelişimsel olarak kendinden oldukça büyük bir başka çocuk tarafından ne anlama geldiğini kavrayamayacağı, gelişimsel olarak hazır olmadığı, onay veremeyeceği, kanunlara ve toplumun kültürel değerlerine aykırı cinsel eylemlere; karşı tarafın cinsel doyumunun sağlanması amacıyla karıştırılmasıdır.

Duygusal/psikolojik istismar: Çocuğun ruh sağlığını ve gelişimini bozan, reddetme, aşağılama, tehdit etme, suçlama gibi söz ve davranışlara süreğen olarak maruz kalmasıdır. Sıklıkla diğer istismar biçimlerine eşlik eder.

Ekonomik İstismar: Çocuğun gelişimini engelleyici, haklarını ihlal edici işlerde ya da düşük ücretli iş gücü olarak çalışması veya çalıştırılmasıdır.

Çocuk İhmali: Çocuğun beslenme, barınma, giyim, hijyen, oyun, eğitim, güvenlik ve sağlık hizmetini sağlama görevinin reddedilmesi ya da yerine getirilmemesidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum