Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Deneme Sınavı Sorusu #897384

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 12. maddesinde yer alan "her çocuk, kendisini ilgilendiren herhangi bir konu ya da işlem sırasında görüşlerini serbestçe ifade etme, görüşlerinin dikkate alınmasını isteme ve katılma hakkına sahiptir" ifadesi çocuğun hangi yasal hakkıyla doğrudan ilgilidir?


Çocuğun katılım hakkı

Yaşama ve gelişme hakkı

Eşitlik-Ayrım Gözetmeme ilkesi

Çocuğun yüksek yararı ilkesi

Çocuğun okuma hakkı


Yanıt Açıklaması:

Katılım, çocuğun kendini etkileyecek kararlara dâhil olması için güçlendirilmesini ve kapasitesinin artırılmasını teşvik eden bir süreçtir. Katılım ayrıca kendini ve düşüncelerini
ifade etme özgürlüğünü ve temel sivil hakları içerir (The State of the World’s Children,
2009, s. 15). Çocuğun katılım hakkı, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 12. maddesinde aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir.
Madde 12 – Her çocuk, kendisini ilgilendiren herhangi bir konu ya da işlem sırasında
görüşlerini serbestçe ifade etme, görüşlerinin dikkate alınmasını isteme ve katılma hakkına
sahiptir.

Yorumlar
  • 0 Yorum