Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Deneme Sınavı Sorusu #899623

  1. Yaklaşık olarak, altı ile on bir yaş arasındaki döneme işaret eder.
  2. Başarı, çocuğun dünyasında önemli bir konu haline gelirken özdenetim artmaya başlar.
  3. Psikososyal ve ahlaki gelişim hızla ilerlerken duygusal ve toplumsal uyum sürecinde aile ilişkilerinin etkisi devam etmektedir.

Yukarıda özellikleri verilen dönem seçeneklerden hangisidir?


Okul Öncesi Dönem

İlk Çocukluk Dönemi

Ergenlik Dönemi

Orta Çocukluk Dönemi

Erinlik Dönemi


Yanıt Açıklaması:

Özellikleri verilen dönem "okul dönemi ya da ortanca çocukluk" dönemidir. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum