Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Deneme Sınavı Sorusu #897783

Türk Ceza Kanunu'na göre; aşağıdakilerden hangisi cinsel istismar suçu olarak değerlendirilmektedir?


On yedi yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş çocuklara karşı geliştirilen her türlü cinsel davranış

On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş çocuklara karşı geliştirilen her türlü cinsel davranış.

On sekiz yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş çocuklara karşı geliştirilen her türlü cinsel davranış

Yirmi yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş çocuklara karşı geliştirilen her türlü cinsel davranış

Onaltı yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş çocuklara karşı geliştirilen her türlü cinsel davranış


Yanıt Açıklaması:

Cinsel suçlar; bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi şeklinde ele alınmaktadır. Türk Ceza Kanunu, bu konuda çocuklara karşı işlenen suçları ayrı bir maddeyle düzenleyerek çocuğu cinsel yönden istismar eden kişilerin hapis cezası ile cezalandırılması gerektiğini ifade etmektedir. “On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş çocuklara karşı geliştirilen her türlü cinsel davranış” cinsel istismar kapsamında değerlendirilmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum