Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Final 13. Deneme Sınavı

Toplam 19 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç çocuk, engelli ve yaşlıların tespitini; bunların korunması, bakımı, yetiştirilmesi ve rehabilitasyonlarının sağlanmasını içeren kanun aşağıdakilerden hangisidir?


5395 sayılı kanun

5392 sayılı kanun

5216 sayılı kanun

4721 sayılı kanun

2828 sayılı kanun


2.Soru

Ahmet’in 1999 Marmara depreminde evi yıkılmış ve çalıştığı fabrika faaliyetlerini durdurma kararı aldığı için işine de son verilmiştir. Belirli bir süre kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma gelmiştir. Ahmet ve ailesinin desteklenmesi amacıyla yapılan hizmete ne ad verilir?


Sağlık Yardımı

Eğitim Yardımı

Sosyal Ekonomik Destek

Şartlı Nakit Transferi

Manevi Yardım


3.Soru

Çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeyi hedefleyen tedbir türü aşağıdakilerden hangisidir?


Eğitim tedbiri

Bakım tedbiri

Danışmanlık tedbiri

Barınma tedbiri

Sağlık tedbiri


4.Soru

BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinde çocukların tam potansiyellerine ulaşmaları için neye ihtiyaç duyduklarını özetleyen hak hangi grupta ifade edilmiştir?


Gelişme hakkı

Korunma hakkı

Katılım hakkı

Yaşam hakkı

Hayatta kalma hakkı


5.Soru

Yaşlı bakımında bakım verenlerin, bilerek ve isteyerek yaşlı bireyden yiyecek, içecek, ilaç, tıbbi cihaz gibi ihtiyaçlarını esirgemesi yoluyla yaşlıyı sıkıntıya sokması hangi ihmal ve istismar türüne girer.


Duygusal ve sosyal ihmal

Duygusal, psikolojik istismar

Aktif fiziksel istismar

Bireysel hakların ihlali

Fiziksel istismar


6.Soru

Türkiye'de Çocuk Koruma Kanunu kaç yılında çıkarılmıştır?


2000

1991

2005

2008

1987


7.Soru

Aşağıdakilerde hangisi sosyal çalışma görevlisi olabilecek meslek grupları arasında yer almamaktadır?


Psikolog

Sosyolog

Çocuk Gelişimci

Özel Eğitim Öğretmeni

Çocuk Hakimi


8.Soru

Öz ailesi yanına kısa sürede döndürülme imkânı bulunmayan ya da kalıcı olarak aile yanına yerleştirilemeyen çocuklara, kişi ve ailelerin sağladığı bakım türü aşağıdakilerden hangisidir?


Akraba veya Yakın Çevre Koruyucu Aile Modeli

Süreli Koruyucu Aile Modeli

Geçici Koruyucu Aile Modeli

Uzmanlaşmış Koruyucu Aile Modeli

Kalıcı Koruyucu Aile Modeli


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi her aile yapısının paylaştığı kaçınılmaz temel görevlerden biridir?


Biyolojik - psikolojik - ekonomik

Biyolojik - psikolojik - sosyolojik

Biyolojik - psikolojik - politik

Biyolojik - felsefik- sosyolojik

Biyolojik - ekonomik - felsefik 


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi duygusal istismar göstergelerinden biri değildir? 


Sevgi göstermeme

Dövme

Saygı eksikliği

Sürekli eleştiri

Kıskançlık


11.Soru

I-Çocuğun, yetişkinlerin kriminal davranışlarına ve olumsuz rol modellerine maruz
kalmasını önlemek,
II- Çocuğa yarar sağlayacak müdahalelerde bulunarak suç davranışını hayatlarında
geride bırakmaları ve bunu sürdürmeleri için çocuklara şans tanımaktır.

Yukarıda verilen maddelerde amaç aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?


Çoçuk ile yetişkin adalet sistemini ayırmak

Ailenin işlevlerini yerine getirememesi durumunda müdahale edilmesi

Kamunun çocuğun korunması ve gelişmesi bakımından yetersiz kaldığı durumuna müdahale etmek

Ailedeki ve toplumdaki sınırlılıkların bedelinin  önlemesi 

Çoçuğun suça itilmesini önlemek


12.Soru

Aile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?


Aile sosyal bir sistemdir.

Aile bir oyun sistemidir. 

Aile iletişim sistemidir.

Aile antropolojik bir sistemdir.

Aile kültürel bir sistemdir. 


13.Soru

I. Anne babası tarafından terk edilmiş çocuklar

II. Fiziksel ve psikolojik gelişimi ve kişisel güvenliği tehlikede olan çocuklar

III. Sağlık problemi olan çocuklar  

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri risk altındaki çocuklar sınıflamasına girer?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III


14.Soru

2003’ten sonra madde kullanım yaşının düşmesi ve ailesi olan çocukların da bu tür alışkanlıklar kazanmasının ardından, sağlık bakanlığı kuruluşları bünyesinde hizmet veren kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?


UMATEM

SAMBA

ÇEMATEM

AMATEM

LÖSEV


15.Soru

Büyüyen organizmanın kendinden beklenen işlevleri yerine getirebilecek fizyolojik güce erişmesi ve bireyin kalıtsal yapısıyla sınırlıdır ifadesi aşağıdaki seçeneklerden hangisini tanımlar?


Büyüme

Olgunlaşma

Kalıtım

Hazır bulunuşluk

Gelişim


16.Soru

Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin ikinci maddesinde yer alan ilke aşağıdakilerden hangisidir?


Çocuğun yüksek yararı ilkesi

Eşitlik-ayrım gözetmeme ilkesi

Yaşama ve gelişme hakkı ilkesi

Çocuğun katılım hakkı ilkesi

Eşit katılım ilkesi


17.Soru

26 Ocak 1990 tarihinde imzaya açılan ve ilk gününde 61 ülke tarafından imzalanan Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşme'si Türkiye kaçıncı sırada imzalamıştır?


32

41

43

56

61


18.Soru

Çocukların hem bakımlarının hem de mesleki eğitimlerinin bir arada gerçekleştirildiği, büyük binalardan oluşan ancak ortaya çıkardığı sakıncalar nedeniyle dönüştürülmeye başlanmış kurum türü aşağıdakilerden hangisidir?


Ev tipi kurumlar

Açık tip kurumlar

Site tipi kurumlar

Kapalı tip kurumlar

Kışla tipi kurumlar


19.Soru

Türk Ceza Kanunu'na göre; aşağıdakilerden hangisi cinsel istismar suçu olarak değerlendirilmektedir?


On yedi yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş çocuklara karşı geliştirilen her türlü cinsel davranış

On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş çocuklara karşı geliştirilen her türlü cinsel davranış.

On sekiz yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş çocuklara karşı geliştirilen her türlü cinsel davranış

Yirmi yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş çocuklara karşı geliştirilen her türlü cinsel davranış

Onaltı yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş çocuklara karşı geliştirilen her türlü cinsel davranış