Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Deneme Sınavı Sorusu #906503

I-Çocuğun, yetişkinlerin kriminal davranışlarına ve olumsuz rol modellerine maruz
kalmasını önlemek,
II- Çocuğa yarar sağlayacak müdahalelerde bulunarak suç davranışını hayatlarında
geride bırakmaları ve bunu sürdürmeleri için çocuklara şans tanımaktır.

Yukarıda verilen maddelerde amaç aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?


Çoçuk ile yetişkin adalet sistemini ayırmak

Ailenin işlevlerini yerine getirememesi durumunda müdahale edilmesi

Kamunun çocuğun korunması ve gelişmesi bakımından yetersiz kaldığı durumuna müdahale etmek

Ailedeki ve toplumdaki sınırlılıkların bedelinin  önlemesi 

Çoçuğun suça itilmesini önlemek


Yanıt Açıklaması:

Çocuk adalet sistemiyle yetişkin adalet sisteminin birbirinden ayrı tutulmasının iki önemli tarafı vardır (Baykara Acar,
2013, s.169-173; Mulvey ve Iselin, 2008, s:16):
• Çocuğun, yetişkinlerin kriminal davranışlarına ve olumsuz rol modellerine maruz
kalmasını önlemek,
• Çocuğa yarar sağlayacak müdahalelerde bulunarak suç davranışını hayatlarında
geride bırakmaları ve bunu sürdürmeleri için çocuklara şans tanımaktır

Yorumlar
  • 0 Yorum