Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Deneme Sınavı Sorusu #1026985

Aşağıdakilerden hangisi evlat edinme şartlarından birisi değildir? 


Evlat edinen ile edinilen arasında en fazla 30 yaş fark olması

Ayırt etme gücüne sahip olan küçüğün rızasının alınması

İlgili kanunlar gereği küçüğün ana ve babasının rızasının bulunması

Eşlerin en az beş yıldan beri evli olmaları veya her ikisinin de otuz yaşını doldurmuş bulunmaları

Evlat edinecek kişi veya eşlerin, evlat edinilenden en az on sekiz yaş büyük olması


Yanıt Açıklaması:

Evlat edinme şartları şu şekildedir; 

Küçüğün, evlat edinen tarafından en az bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması,
• Evlat edinmenin her hâlde küçüğün yararına bulunması ve evlat edinenin diğer 
çocuklarının yararlarının, hakkaniyete aykırı bir biçimde zedelenmemesi,
• Evlat edinecek kişi veya eşlerin, evlat edinilenden en az on sekiz yaş büyük olması,
• Evlat edinen ile edinilen arasında en fazla 40 yaş fark olması,

• Ayırt etme gücüne sahip olan küçüğün rızasının alınması,
• İlgili kanunlar gereği küçüğün ana ve babasının rızasının bulunması,
• Küçüğün vesayet altında olması halinde, Türk Medeni Kanunu’nca öngörülen ve
sayet dairelerinin izninin alınmış olması,
• Eşlerin en az beş yıldan beri evli olmaları veya her ikisinin de otuz yaşını doldurmuş bulunmaları

Doğru yanıt A seçeneğidir.  

Yorumlar
  • 0 Yorum