Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Deneme Sınavı Sorusu #1035079

Aşağıdakilerden hangisi, amacı yargılama olan çocuk hakları ile ilgili ulaslararası metindir?


Çocuk Hakları Sözleşmesi

Riyad Kuralları

Pekin Kuralları 

Havana Kuralları

Avrupa Konseyi Çocukların Evlat Edinilmesine Dair Sözleşme


Yanıt Açıklaması:

Çocuk Hakları İle İlgili

Uluslararası Metinler : Uluslararası Çocuk Koruma Birliği

1924 Cenevre Çocuk Hakları Beyannamesi

1959 BM Çocuk Hakları Bildirgesi

1975 Evlilik Dışında Doğan Çocukların Hukuksal Statüsü Hakkında Avrupa Sözleşmesi

1979 Uluslararası Çocuk Yılı

1980 Evlilik Dışında Doğan Çocukların Tanınmasına Dair Sözleşme

1985 Pekin Kuralları (Yargılama)

1989 Çocuk Hakları Sözleşmesi (Genel)

1990 Riyad Kuralları (Önleme)

1990 Havana Kuralları (İnfaz)

1996 Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

1998 Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi

2000 ÇHS Ek Protokolleri

2001 Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda İşbirliğine Dair Sözleşme

2005 BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nin Mağdur ve Tanık Çocukları Kapsayan Adli Olaylara İlişkin

Rehber İlkeler

2007 Çocuk Hakları Komitesi’nin 10 Numaralı Genel Görüşü (Çocuk Adaletinde Çocuk Hakları)

2008 Avrupa Konseyi Çocukların Evlat Edinilmesine Dair Sözleşme (Gözden Geçirilmiş)

2010 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Çocuk Dostu Adalete Dair Rehber İlkeleri

(2010 – Rev.2011)

2011 Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek İletişim Usulü ile İlgili İhtiyari Protokol     

Yorumlar
  • 0 Yorum