Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Deneme Sınavı Sorusu #1036029

I. Eşitlik

II. Çocuklara sevgi ve hoşgörü

III. Çocuğun yüksek yararının gözetilmesi

IV. Ayrımcılığın önlenmesi

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin ilkelerini oluşturan boyutlar arasında yer almaktadır?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

II, III ve IV

Hepsi


Yanıt Açıklaması:

Çocuk Hakları Sözleşmesi ilkeleri; ayrımcılığın önlenmesi, eşitlik, adalet çocuğun yüksek yararının gözetilmesi, çocuklara sevgi, hoşgörü, çocuğun kendisiyle ilgili süreçlere katılımı ve görüşlerinin alınması boyutlarını içerir. Doğru yanıt E seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum