Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Deneme Sınavı Sorusu #1027026

I. Çocuğun yetenekleri ve becerisine göre eğitim, öğretimi ve iyi bir meslek sahibi edinmesi için gerekli çabayı göstermek

II. Çocuğun varsa öz ailesi ve akrabaları ile uygun görülen şekil ve zamanda görüşmesini sağlamak

III. Çocukla ilgili mesleki çalışmaları yürüten sosyal çalışmacıya gerekli koşulları hazırlamak

IV. Adres ve ikametgâh değişikliklerini önceden il müdürlüğü’ne bildirmek

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri koruyucu ailenin yükümlülükleri arasında yer almaktadır?


 


Yalnız I

I ve II

III ve IV

I,II ve IV

Hepsi


Yanıt Açıklaması:

Koruyucu ailenin yükümlülükleri aşağıda yer almaktadır:

• Yanına yerleştirilen çocuğun fiziksel ve psikososyal gelişiminin sağlıklı olabilmesi için gerekli şartları sağlamak
• Çocuğun yetenekleri ve becerisine göre eğitim, öğretimi ve iyi bir meslek sahibi edinmesi için gerekli çabayı göstermek
• Çocuğun varsa öz ailesi ve akrabaları ile uygun görülen şekil ve zamanda görüşmesini sağlamak
• Çocukla ilgili mesleki çalışmaları yürüten sosyal çalışmacıya gerekli koşulları hazırlamak
• Adres ve ikametgâh değişikliklerini önceden il müdürlüğü’ne bildirmek
• Görev veya tatil amacı ile çocukla birlikte yurt dışına gidilmek istenmesi duru
munda, çocuğun veli ya da vasisinin izni gerektiğinden, yasal işlemlerin tamamlanmasına yetecek süre göz önüne alınarak, en kısa sürede durumu il müdürlüğüne bildirmektir.
Doğru yanıt E seçeneğidir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum