Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Deneme Sınavı Sorusu #388571

Aşağıdakilerden hangisi kişiler arasında oluşan duygu ve düşünce güdümünde davranışlarda şekillenen bir mesaj iletimi, arzu istek ve gereksinimlerin yanıt bulmasına yönelik bir alışveriş sürecidir?

 


İletişim

 

Yapı

 

Kural

 

Kalıp

 

İlişki

 


Yanıt Açıklaması:

İletişim: Bir sosyal yapıda yer alan sözlü ve sözel olmayan davranışlarıdır.

Yapı: Alt sistemleri organize eden sistem içinde sabit ilişkilerin oluşmasına yol açan ara eylemsellik kalıplarıdır

Kural: Bireylerin davranışlarını yönlendiren ve sınırlandıran ilişki anlaşmalarıdır.

Kalıp: Birbirine bağlanan art arda gelen olayların yapısallaşmasıdır.

İlişki: Kişiler arasında oluşan duygu ve düşünce güdümünde davranışlarda şekillenen bir mesaj iletimi, arzu istek ve gereksinimlerin yanıt bulmasına yönelik bir alışveriş sürecidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum