Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Deneme Sınavı Sorusu #1035095

I. Bir fiil işlediği sırada on iki yaşını doldurmamış çocuklar hakkında ceza kovuşturması yapılır.

II. On sekiz yaş altındaki çocuklar kademeli olarak ceza indirimlerinden yararlanmaktadır.

III. On sekiz yaşını doldurmamış olan çocukların cezalarının yarısı indirilir ve bu durumda her fiil için verilecek hapis cezası on altı yıldan fazla olamaz.

 IV. On beş yaşını doldurmuş sağır ve dilsiz çocuklara da on iki yaşını doldurmuş çocuklara, on sekiz yaşını doldurmamış sağır ve dilsizlere ise on beş yaşını doldurmuş olanlara uygulanan hükümler uygulanır.

V. Yirmi bir yaşını doldurmamış sağır ve dilsizlere, on beş yaşını doldurmuş, on sekiz yaşını doldurmamış olan çocuklara ilişkin hükümler uygulanır.

Yukarıda verilen Türk Ceza Kanunu ve çocuklar ile ilgili bilgilerden hangileri doğrudur?


I, II, III

II, III, IV

I, IV, V

III, IV, V

II, IV, V


Yanıt Açıklaması:

Türk Ceza Kanununda, çocuğun yaşının küçük olması, çocuğun cezalandırılmasını önlemek için sınır olarak yer almaktadır. Türk Ceza Kanunu’nun 31. Maddesinde; “bir fiil işlediği sırada 12 yaşını doldurmamış çocuklar hakkında ceza kovuşturması yapılamaz, ancak, bu çocuklara özgü güvenlik önlemleri uygulanabilir” denilmiştir. Yaş, ceza kanununda çocuklar için önem arz etmektedir. Suç işleyen çocuklar, işledikleri fiilin sonuçlarını algılıyor ve davranışlarını yönlendirme yeteneklerini geliştirmişlerse, kendileri için verilecek ceza sürelerinden indirim yapılır (TCK, m.31/2). Türk Ceza Kanunu’na göre, 18 yaş altındaki çocuklar kademeli olarak ceza indirimlerinden yararlanmaktadır. 15 yaşını doldurmuş olup da, 18 yaşını doldurmamış çocukların hapis sürelerinden indirim yapılır. 15 yaşını doldurmamış olanlarda bu indirim daha fazladır. Ancak, 18 yaşını doldurmamış olanlar da müebbet hapis dışındaki cezalarını üçte biri indirilir ve bu durumda her fiil için verilecek hapis cezası on iki yıldan fazla olamaz (TCK, m.31/3). Türk Ceza Kanunu sağır ve dilsiz olan engelli çocukları ayrı bir düzenlemeyle korumaktadır. Ceza indirimleri sağır ve dilsiz olan engelli çocuklar için daha büyük yaşlara çekilmiştir. 15 yaşını doldurmamış olan sağır ve dilsizlere, suçu işlediği zaman 12 yaşını doldurmamış olan çocuklara uygulanan hükümler uygulanır. 15 yaşını doldurmuş sağır ve dilsiz çocuklara da 12 yaşını doldurmuş çocuklara, 18 yaşını doldurmamış sağır ve dilsizlere ise 15 yaşını doldurmuş olanlara uygulanan hükümler uygulanır. 21 yaşını doldurmamış sağır ve dilsizlere ise, 15 yaşını doldurmuş, 18 yaşını doldurmamış olan çocuklara ilişkin hükümler uygulanır (TCK, m.33).    

Yorumlar
  • 0 Yorum