Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Deneme Sınavı Sorusu #1035116

“Bir plan hazırlayarak; ulusal, etnik, belli bir ırk ya da dini grubun tümüyle ya da kısmen yok edilmesi amacıyla, bu grupların üyelerine karşı; kasten öldürme, kişilerin bedensel ya da ruhsal bütünlüklerine zarar verme, grubu tümüyle ya da kısmen yok edilmesi sonucunu doğuracak koşullarda yaşamaya zorlanması ve gruba ait çocukların bir başka gruba zorla nakledilmesi” aşağıda belirtilen Türk Ceza Kanunu’na göre hangi suç kapsamına girer?


Çocuklara Yönelik İşlenen Uluslararası Suçlar 

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

Kişilere Karşı Suçlar

Genel Ahlâka Karşı Suçlar

Aile Düzenine Karşı Suçlar


Yanıt Açıklaması:

Çocuklara Yönelik İşlenen Uluslararası Suçlar: Türk Ceza Kanunu’nda uluslararası suçlar alanında çocukları koruyucu hükümler de yer almaktadır. “Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar” başlığı altında soykırım kavramı ele alınarak “Bir plan hazırlayarak; ulusal, etnik, belli bir ırk ya da dini grubun tümüyle ya da kısmen yok edilmesi amacıyla, bu grupların üyelerine karşı; kasten öldürme, kişilerin bedensel ya da ruhsal bütünlüklerine zarar verme, grubu tümüyle ya da kısmen yok edilmesi sonucunu doğuracak koşullarda yaşamaya zorlanması, grup içinde doğumlara engel olmaya yönelik önlemlerin alınması ve gruba ait çocukların bir başka gruba zorla nakledilmesi” soykırım suçunu oluşturan eylemlerdir (TCK, m76-1). Bu noktada bir grup içinde doğumlara engel olunması ve gruba ait çocukların başka bir gruba zorla nakli hususu çocuk hakları bakımından önemlidir. Türk Ceza Kanunu’yla çocuklara siyasal, felsefi, ırk temelli ya da dini nedenlere cinsel istismarda bulunulması ya da çocukların cinsel istismarı insanlığa karşı suç kabul edilmiştir.    

Yorumlar
  • 0 Yorum