Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Deneme Sınavı Sorusu #888750

Sosyal çalışmacıların koordinasyon merkezlerinde görevleri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi sosyal servisteki görevlerinden biri değildir ?


Kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kişi ve kuruluşlar arasında iş birliğinin sağlanmasında rehberlik yapmak

Çocuk evlerinin amacına uygun inceleme ve araştırmalar yapmak

Aile ve çocuk arasında değerlendirme yapmak ve tespit edilen değişiklikleri belgelendirerek gerektiğinde korunma kararının kaldırılması yolunda işlemleri başlatmak

Ebeveyni ve akrabası olmayan çocuklar sosyal yönden incelenip araştırılarak olumlu bulunan gönüllü ailelerin yanına izinli verilmesi sağlamak

Çocukların sağlık dosyalarının  oluşturulmasını sağlamak


Yanıt Açıklaması:

A,B,C,D şıkları sosyal çalışmacıların sosyal servisteki görevleridir.E şıkkı koordinasyon merkezinin görevleridir. Koordinasyon merkezinin diğer görevleri:

Koruyucu aile ve evlat edindirme hizmetinden yararlandırılamayacak çocuklar öncelik tanımak,

Çocuklar arasında cinsiyet, yaş ve kardeş olma durumunu değerlendirmek,aynı  evde kalması uygun bulunan en küçük ve en büyük çocuk arasındaki yaş farkının en fazla üç yaş olmasını, seçilecek çocukların kardeş olması durumunda ise yaş farkı aramamak,

 Çocuk evine kabul edilen çocuğunuyumu gerekli mesleki  çalışmaları yapmak,

Çocuk evinde bakılan çocukların, çocuk evinden ayrılacak çocuğun, yen yaşantısına hazırlanması, toplum içinde izlenmesi konusunda gerekli çalışmaları yürütmek,

Çocuk evinde hizmetin verimliliğini artırmak ve personelin çocukların özelliğine uygun davranış geliştirmelerini sağlamak amacıyla çocuk evi personeline eğitim programları ve seminerler düzenlemek.

Yorumlar
  • 0 Yorum