Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Deneme Sınavı Sorusu #888949

Çocuk Şube Müdürlükleri korunmaya ve yardımcı muhtaç çocuklarla, ilgili yönetmeliğin 8. maddesine göre işlemlerini yürütmektedir. Bu maddeye göre; çocuk polisi;

  1. Kimlik tespitini yapmak,
  2. Muhafazasını sağlamak,
  3. Çocuğun durumunu iyileştirmek için ailesi ve okul, sosyal ve sağlık hizmetleri gibi kuruluşlarla iş birliğinde bulunmak,
  4. Haklarında yetkili idari veya adli makamlarca verilen kararın niteliğine göre ilgili kuruluşa veya kanuni mümessiline teslimini yapmak,
  5. Geçici barınma ünitesinde kalan çocuklar için sosyal, kültürel ve eğitici programlar geliştirmek,

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri "Çocuk Polisinin" görevleri arasındadır?


I, II, IV

I, III, IV

II, III, IV

III, IV, V

I, IV, V


Yanıt Açıklaması:

I, II ve IV numaralı maddeler çocuk polisinin görevleri arasındadır. Doğru cevap A'dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum