Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Deneme Sınavı Sorusu #905993

Çocuk polisi çocuğun suça maruz kalmaması için aşağıdaki görevlerden hangisini yapmaz?


Çocukların çalışmaları mevzuatla yasaklanmış umuma mahsus ve umuma açık yerlerde çalıştırılıp çalıştırılmadığını kontrol etmek

Çocuklara satılması mevzuatla yasaklanmış malların kendilerine satılıp satılmadığını araştırmak

Çocukların girmesi mevzuatla yasaklanmış umuma açık yerlere girip girmediklerini araştırmak

Çocuğa psikolojik destek sağlamak

Mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilen yerler ve işletmecisi hakkında gerekli işlemlerin yapılması için ilgili birimlere bildirmek


Yanıt Açıklaması:

Çocuk polisi çocuğun suça maruz kalmaması için;
a. Çocukların çalışmaları mevzuatla yasaklanmış umuma mahsus ve umuma açık yerlerde çalıştırılıp çalıştırılmadığını kontrol etmek,
b. Çocuklara satılması mevzuatla yasaklanmış malların kendilerine satılıp satılmadığını araştırmak,
c. Çocukların girmesi mevzuatla yasaklanmış umuma açık yerlere girip girmediklerini araştırmak,
d. Mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilen yerler ve işletmecisi hakkında gerekli işlemlerin yapılması için ilgili birimlere bildirmekle görevlidir. Doğru cevap D seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum