Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Deneme Sınavı Sorusu #907521

Koruyucu aile hizmetlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?


Koruyucu aile çocuklara, öz ailesi, okulu ve çevresiyle ilişkilerini devam ettirmelerini sağlayarak yardımcı olur.

Amaç, çocuk için karmaşık ve sorunlu olan bir dönemde özenli davranılarak çocuğun bu dönemi örselenmeden geçirmesini sağlamaktır.

Koruyucu aile, korunmaya muhtaç çocuğun bakımını ve yetiştirilmesini bir ücret karşılığında yapabilir.

Çocukların sağlık giderleri Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

Evli ya da bekâr, çocuklu ya da çocuksuz herkes koruyucu aile olmak üzere ikamet ettiği ilde bulunan il müdürlüğüne başvurabilir.


Yanıt Açıklaması:

Koruyucu aile çocuklara, öz ailesi, okulu ve çevresiyle ilişkilerini devam ettirmelerini sağlayarak yardımcı olur. Amaç, çocuk için karmaşık ve sorunlu olan bir dönemde özenli davranılarak çocuğun bu dönemi örselenmeden geçirmesini sağlamaktır. Koruyucu aile, korunmaya muhtaç çocuğun bakımını ve yetiştirilmesini bir ücret karşılığında yapabilir. Evli ya da bekâr, çocuklu ya da çocuksuz herkes koruyucu aile olmak üzere ikamet ettiği ilde bulunan il müdürlüğüne başvurabilir. Koruyucu aile yanında bakılmakta olan çocukların masraflarının belirli kısmının karşılanması maksadıyla ailelere aylık ücret ödenmektedir. Ancak, çocukların sağlık giderleri Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Doğru yanıt D seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum