Almanca 1 Deneme Sınavı Sorusu #1367855

Avrupa sosyal şartının denetim mekanizmasına göre genel sekreterliğe gelen rapor ilk olarak nereye havale edilir?


Uzmanlar Komitesi

Taraf Devletler

Sosyal Komite

Alt Komite

Bakanlar Komitesi


Yanıt Açıklaması:

Denetim mekanizması şu şekilde işler (m. 24-29):  Genel Sekreterliğe gelen raporlar, Uzmanlar Komitesi’ne havale edilir. Uzmanlar Komitesi, raporları inceler ve sonuçları ile taraf Devletlerin raporlarını AK Hükümetler Sosyal Komitesi’nin Alt Komitesi’ne sunar.  Taraf Devletlerin temsilcilerinden oluşan Alt Komite,  görüşmeleri sonucunda vardığı sonuçları içeren bir rapor hazırlar ve Uzmanlar Komitesi raporu ile birlikte Bakanlar Komitesi’ne sunar. AK Genel Sekreteri’nin Uzmanlar Komitesi’nin vardığı sonuçları Avrupa Parlamenterler Meclisine iletmesi üzerine, bu Meclis de görüşlerini Bakanlar Komitesi’ne gönderir. Bunun üzerine Bakanlar Komitesi, Alt Komite, Uzmanlar Komitesi ve Parlamenterler Meclisi raporlarını dikkate alarak üçte iki çoğunlukla Taraf Devletlere gerekli tavsiyelerde bulunur.

Yorumlar
  • 0 Yorum