Almanca 1 Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “Avrupa İşkencenin ve İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesinin” görevleri arasında yer almaz?


İstediği yeri ziyaret etme ve orada araştırma yapma

Tutukluların bulunduğu cezaevlerini, karakollar ve gözaltı yerlerine serbestçe girebilme

Akıl hastaneleri, askeri kamplar vb. yerlere serbest giriş

Gözaltındaki kimselerle özel görüşmeler yapabilme

Suçlu bulunan görevliler için yargılama yetkisini kullanma


2.Soru

Aşağıdaki seçeneklerde belirtilmiş olan görevlerden hangisi 25 Mayıs 1963'te otuz iki bağımsız Afrika Devleti'nin katılımıyla, Addis Ababa'da toplanan konferansta, Afrika Birliği Şartı imzalanarak kurulmuş olan Afrika Birliği Teşkilatının (ABT) görevleri arasında yer almaz?


Üyeleri arasında iş birliğini geliştirmek

Birlik ve dayanışmayı geliştirmek.

Afrikalılar için gerekli politikaların oluşturulmasında görev yapmak.

Yeni bağımsızlığını kazanan devletlerle diğerlerinin ilgisini geliştirip Afrikalılararası ilişkileri kolaylaştırmak.

Sömürge olan Afrika ülkelerine bağımsızlıkları için yardım etmek.


3.Soru

Tüm Göçmen İşçilerin ve Ailelerinin Haklarının Korunması Uluslararası Sözleşmesi kimlere uygulanmaktadır?


Mültecilere

Vatansız işçilere

Göçmen işçilere ve aile üyelerine

Öğrencilere

Gemicilere


4.Soru

Avrupa sosyal şartının denetim mekanizmasına göre genel sekreterliğe gelen rapor ilk olarak nereye havale edilir?


Uzmanlar Komitesi

Taraf Devletler

Sosyal Komite

Alt Komite

Bakanlar Komitesi


5.Soru

"Ihr seid gut in Mathe. Ihr __________ gut rechnen." Ergänzen Sie den Satz mit den richtigen Modalverb! Verilen cümleyi uygun tarz fiil ile tamamlayınız!


könnt

können

könten

könnte

kannt


6.Soru

Welches der unten angegebenen ist die richige Schreibweise der Zahl 27? Aşağıdakilerden hangisinde 27 rakamının harfle yazılışı doğru verilmiştir?


siebenunddreißig

zweiundsiebzig

zweiunddreißig

siebenundzwanzig

zweiundzwanzig


7.Soru

Füllen Sie die Lücke mit dem passenden Verb.

"Ins Kino .... .


spielen

machen

hören

lesen

gehen


8.Soru

. „stressig“ sıfatının Türkçe karşılığı nedir? Was ist die türkische Wiedergabe des Adjektivs „stressig“?


stresli

stressiz

sakin

sinirli

uyumsuz


9.Soru

Ergaenzen Sie den unten angegebenen Satz mit der Konjugation des Verbs "haben".

Er ..... am Morgen Unterricht.


habe

hast

hat

haben

habt


10.Soru

Her yıl iki kez üçer hafta süreler için Cenevre’de toplanan 4 yıllığına seçilen 18 üyeden oluşan komite aşağıdakilerden hangisidir?


İşkenceye Karşı Komite

İnsan Hakları Komitesi

Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komitesi

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi

Antlaşma İzleme Birimleri


11.Soru

Finden Sie die richtige Übersetzung - Doğru çeviriyi işaretleyin! "Entschuldige bitte! Ich habe ein Problem. Ich mache ein Omelette, aber ich habe kein Salz. Hast du vielleicht etwas Salz?


Omlet ikram etmek isterim ama tuzsuz. Belki sizde biraz tuz vardır

Omletinizi nasıl alırsınız. Tuzlu mu tuzsuz mu?

Canım çok omlet istedi fakat tuzsuz yiyemiyorum. Sizde var mı?

Pardon. Bir sorunum var. Omlet yapmak istiyorum ama tuzum yok. Belki sende biraz vardır?

Omleti çok seviyorum ama tuzsuz olursa.


12.Soru

"Wie komme ich ____ Flughafen ____ Zentrum?" Welche Präpositionen passen in die obigen Lücken? Cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri doğru şekilde tamamlar?


vor - zur

bis - zum

vom - zur

vom - zum

vom - vom


13.Soru

Welches ist anders? Hangisi farklıdır?Kreuzung / abbiegen / geradeaus / Ampel / Polizei


Polizist

Kreuzung

abbiegen

geradeaus

Ampel


14.Soru

Avrupa’ da insan haklarının pozitif hukuka geçmesinde ilk önemli olay aşağıdakilerden hangisidir?


1689 tarihli Haklar Bildirisi

1215 Magna Carta

1776 tarihli Virginia Bildirgesi

1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi

1688 Büyük devrimi


15.Soru

Welche Antwort ist richtig?Sie ist _____ Psychologin


eins

einer

einen

eine

ein


16.Soru

Ich bin Klaus und das ist Tamara. …….. sind hier neu. Welches Wort passt in die obige Lücke? Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


Ich

Ihr

Wir

Er

Du


17.Soru

Savaş suçları ve insanlığa karşı suçların yargılaması aşağıdakilerden hangisinde yapılmaktadır?


Türkiye Anayasa Mahkemesi

Avrupa Toplulukları Adalet Divanı

Uluslararası Ceza Mahkemesi

Uluslararası Adalet Divanı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi


18.Soru

Wie übersetzt man den Satz "Atatürk Caddesi'nde in!" ins Deutsch? 

"Atatürk Caddesi'nde in! Cümlesinin Almanca çevirisi hangisidir?


Steigen Sie an der Atatürk Straße aus!

Steigen Sie an der Atatürk Straße ein!

Steigst du an der Atatürk Straße aus!

Steig an der Atatürk Straße aus!

Steig an der Atatürk Straße ein!


19.Soru

Mein Familienname ist -------- cümlesinde boş bırakılan yere ne gelmelidir?

Welches Wort passt in der obigen Lücke?


Hasan

Altıntaş

Ankara

Goetheplatz

Mercedesstraße


20.Soru

I. Raporlar

II. Devlet Başvuruları

III. Kişisel Başvurular

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Afrika Sistemi insan hakları koruma usullerindendir?


Yalnız I 

I ve II 

I ve III

II ve III

I, II ve III