Almanca 1 Deneme Sınavı Sorusu #1367661

Aşağıdakilerden hangisi köle ticaretini kontrol ve önlemede etkili tedbirler içermektedir?


1890 Brüksel Kanunu

Sened-i İttifak

1215 Magna Carta

Adalet Fermanı

Kanun-i Esasi


Yanıt Açıklaması:

Milletler Ligi’nin kurulmasından önce, köle ticaretinin yasaklanması konusundaki uluslar
arası çabaların ilki, 18 Avrupa Devletinin imzaladığı 1890 Brüksel Kanunu’dur. Kanun,
köle ticaretini kontrol ve önleme konusunda etkili tedbirler içermekte, süreci kontrol etmek
üzere bir Kölelik Bürosu kurmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum