Almanca 1 Deneme Sınavı Sorusu #1367692

Aşağıdakilerden hangisi  İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin, “ulusun hayatını tehdit eden diğer olağanüstü durumlar” kavramını yorumlayarak tüm toplumu etkileyen ve onun için bir tehlike teşkil eden bir durumun varlığı için gerekli  gördüğü şartlardan birisi değildir?


Olağanüstü durumlar gerçek ve muhakkak olmalıdır,

Tüm ulusu etkilemelidir,

Toplumun sağlığı  için potansiyel tehlike yaratabilme olasılığı olmalıdır,

Toplumun düzenli hayatının devamlılığını tehdit etmelidir,

Kriz veya tehlike, kamu güvenliğini,  için alınması gereken normal tedbirlerin ötesinde olağandışı olmalıdır


Yanıt Açıklaması:

“ulusun hayatını tehdit eden diğer olağanüstü durumlar” kavramını yorumlayan İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi, tüm toplumu etkileyen ve onun için bir tehlike teşkil eden bir durumun varlığı için dört şartın varlığını gerekli görmektedir: Ola-ğanüstü durumlar gerçek ve muhakkak olmalıdır, tüm ulusu etkilemelidir, toplumun dü-zenli hayatının devamlılığını tehdit etmelidir ve kriz veya tehlike, kamu güvenliğini, sağlı-ğını ve düzeninin korunması için alınması gereken normal tedbirlerin ötesinde olağandışı olmalıdır. Mahkemeye göre, savaş ve ayaklanma, ihtilal veya devleti yıkma girişimleri, yaygın tehdit eylemleri gibi “ulusun hayatını tehdit eden genel tehlike”nin varlığını ve böyle bir durumda tehlikeyi ortadan kaldırmak için yapılması gerekenleri takdir ve tayin ulusun yaşamından sorumlu taraf devlete aittir.

Yorumlar
  • 0 Yorum