Almanca 1 Deneme Sınavı Sorusu #1367733

"Bir hak veya hürriyeti sınırlama zorunluluğu karşısında bulunan kamu gücünün, elindeki araç ya da araçlardan sınırlama zorunluluğu amacına ulaşmada en elverişli hak ve hürriyeti en az düzeyde sınırlayacak olanını seçerek hürriyet otorite dengesini kurmasıdır. Dikkat edildiği gibi burada hürriyetin kural, sınırlamanın ise istisna oluşu ilkesi ile hürriyet-otorite dengesinin gözetilmesi, bu ilkenin hareket noktasıdır."

Yukarıdaki paragrafta bahsedilen ilke aşağıdakilerden hangisidir?

 


Ölçülülük (Orantılılık) İlkesi

Anayasanın Sözüne ve Ruhuna Uygunluk İlkesi

Demokratik Toplum Gereklerine Uygunluk

Hakkın Özüne Dokunmama

Yasallık İlkesi


Yanıt Açıklaması:

Ölçülülük (Orantılılık) İlkesi

Yorumlar
  • 0 Yorum