Almanca 1 Deneme Sınavı Sorusu #1367904

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili olarak doğru bir bilgi değildir?


Sözleşmeye taraf olmak ve sözleşmede yer alan haklarından birinin veya birkaçının ihlalinden mağdur olduğunu içeren bir dilekçe ile İHAM’e başvuruda bulunabilir.

Mahkeme önündeki yargılama usulü kamuya açık değildir.

Kişiler, kendileri ya da bir avukat aracılığıyla başvuru yapabilirler.

Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuracakların yeterli imkân bulunmadığı zamanlar için bir adli yardım sistemi geliştirmiştir.

Gerek devletlerarası başvurular ve gerekse kişisel başvurular bakımından, iç hukuk yollarının tüketilmesi ve iç hukuk yollarının tüketilmesi tarihinden itibaren altı aylık süre içerisinde İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ne başvurunun yapılması gerekir.


Yanıt Açıklaması:

Mahkeme önündeki yargılama usulü kamuya açıktır ve çelişmeli yargılama ilkesine uygundur.

Yorumlar
  • 0 Yorum