Almanca 1 Deneme Sınavı Sorusu #1367843

Avrupa İnsan Hakları mahkemesin de, açıkça kabul edilemez başvurular ile açıkça dayanaktan yoksun başvuruları elemekle görevli yargısal formasyon (filtraj bölümü) kaç hakimden oluşur?


5 hâkimden

1 hâkimden

4 hâkimden

2 hâkimden

3 hâkimden


Yanıt Açıklaması:

14 no.lu Protokolün yürürlüğe girmesiyle oluşturulan tek hâkim formasyonu Mahkemenin önündeki açıkça kabul edilemez nitelikteki başvuruları elemek açısından son derece yararlı sonuçlar vermiştir. Bu nedenle başvuruları elemekle görevli yargısal formasyonlar için tek hâkim esası getirilmiştir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum