Almanca 1 Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Wann arbeitest du? sorusuna verilmesi gereken cevap ne olmalıdır?


Ich bin müde.

Ich arbeite im Büro.

Ich arbeite nachts.

Ich bin Polizist.

Ich arbeite in der Schule.


2.Soru

Welches Wort passt nicht zum Kontext?


Arzt

Krankenwagenfahrerin

Psychologe

Krankenpfleger

Taxifahrer


3.Soru

- Woher kommen Sie?

- Ich komme …….. der Türkei.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?


in

aus

und

ja

sehr


4.Soru

Açık ve sistemli insan hakları ihlalleri ortaya koyan durumları araştırma ve inceleme yetkisinin kullanıldığı koruma usulü hangisidir?

 


1503 Usulü

1235 Usulü

Rapor Usulü

Soruşturma Usulü

Bireysel Başvuru Usulü


5.Soru

''_____ Sie die Nachbarin? ''     Welches Verb passt in die Lücke?  Hangi fiil boşluğu doğru tamamlar?


Sind

Kommt

Sein

Heiβen

Wohnst


6.Soru

“ich möchte-er möchte-sie(Pl)möchten-wir

möchten-ihr möchtest” Welches Wort ist grammatisch falsch?

Yukarıda verilmiş olan “möchten”  yardımcı fiilinin yanlış çekimlenmiş olanı aşağıdakilerden hangisidir?


ich möchte

er möchte

sie(Pl) möchten

wir möchten

ihr möchtest


7.Soru

„Das Olivenöl ist ____________.“ cümlesinde boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir?


trinken

kommen

kosten

finden

gesund


8.Soru

1948 yılında Kolombiya’nın Bogota kentinde toplanan Bogota Konferansı’nda hangi teşkilatın kurulmasına karar verilmiştir?


Avrupa Birliği

Amerikan Devletler Teşkilatı

Birleşmiş Milletler

NATO

Comecon


9.Soru

Was bedeutet das Verb „pellen“ auf Türkisch?pellen fiillinin Türkçe karşlığı nedir?


haşlamak

kaynamak

pişirmek

ısırmak

kabuğunu soymak


10.Soru

Ich arbeite ............ Taxifahrer cümlesinde boş bırakılan yere hangi ifade gelmelidir?


bin

bist

ist

als

nicht


11.Soru

“Temek haklar ve hürriyetler” kavramı ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?


İnsan hakları kavramının sadece anayasa ile düzenlenmiş olanlarını ifade eder.

İnsan hakları kavramına göre daha dar niteliktedir.

Olması gereken hakları değil olan hakları anlatır.

İnsanın doğuştan getirdiği tüm hakları kapsar.

İnsan haklarının pozitif hukuka geçmiş olan bölümünü ifade eder.


12.Soru

„Ich ____ Schokolade essen. ______ du auch?“

 Welche Wörter passen in die Lücken?

Cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri doğru şekilde tamamlar?


mage- magst

mög- mögst

mag- magst

mag- magen

magst-mag


13.Soru

Avrupa İnsan Hakları mahkemesin de, açıkça kabul edilemez başvurular ile açıkça dayanaktan yoksun başvuruları elemekle görevli yargısal formasyon (filtraj bölümü) kaç hakimden oluşur?


5 hâkimden

1 hâkimden

4 hâkimden

2 hâkimden

3 hâkimden


14.Soru

A: Guten Tag, Frau Braun.

B: Guten Tag, Frau Schön.

 A: Ich koche eine Gemüsesuppe. Aber ich habe keine Zwiebeln. Haben Sie vielleicht eine Zwiebel.

B: ________________________

 A: Vielen Dank. Ich bringe Ihnen morgen eine Zwiebel.

Welcher Satz ergänzt den obigen Dialog?

Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdaki cümlelerden hangisi tamamlar?


Ja, ich habe eine Zwiebel, aber ich brauche sie.

Nein, leider ich habe keine Zwiebeln.

Natürlich, ich koche für Sie.

Ja, ich habe eine Zwiebel. Warten Sie einen Moment.

Ja, Gemüsesuppe möchte ich auch kochen.


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çocuk Yılı olarak ilan edilmiştir?


1979

1959

1970

1990

2000


16.Soru

Wie sagt man die Zahl 60 auf Deutsch? 60 sayısının Almancası aşağıdakilerden hangisidir?


sechzehn
siebzehn
sechsundzwanzig
sechzig
sechs

17.Soru

Lisa Vogel ............ müde cümlesinde boş bırakılan yere hangi fiil uygun düşmektedir?


hat

ist

macht

kochen

arbeiten


18.Soru

I. Tanıma

II. Koruma

III. Düzenleme

IV. Yasaklama

Yukarıdakilerden hangisi devletin insan haklarıyla ilgili ödevlerindendir? 


I, II

II, III

III, IV 

I, III

II, IV


19.Soru

Die Menschen ........  aus dem Bus  ........  .Welche Wörter passen in die obigen Lücken? Cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


steigen-ein
steigt-ein
steigt-aus
steige-aus
steigen-aus

20.Soru

"Wie heiβt dieser Platz?" Wie lautet die Antwort? Sorunun doğru cevabı hangisidir?


Training

Schillerstraβe

Stuttgart

Elisabethplatz

Ah ja, ganz nah!