Almanca 1 Deneme Sınavı Sorusu #1367533

Bütünüyle bireyin hakları kullanmasına veya onlardan yararlanmasına devletin müdahale etmemesini gerektiren haklara ne ad verilir?


Temel Haklar

Negatif Haklar

Pozitif Haklar

Koruyucu Haklar

İsteme Hakları


Yanıt Açıklaması:

Geleneksel bir yaklaşımla haklar, pozitif haklar ve negatif haklar olmak üzere bir sınıflandırmaya tabi tutulmaktadır. Buna göre, negatif haklar, bütünüyle bireyin hakları kullanmasına veya onlardan yararlanmasına devletin müdahale etmemesini gerektiren haklardır. Buna karşılık pozitif haklar; devletin olumlu bir müdahalesinin, bir ediminin söz konusu olması gereken haklardır. Bu tür haklar daha çok ekonomik, sosyal ve kültürel haklara tekabül etmektedir. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum