Almanca 1 Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Schnell trinkt sie ihren ......................... cümlesinde boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir?


Bier

Limonade

Kaffee

Obst

Gemüse


2.Soru

“Temel haklar” tanımı nedir?


İnsanın doğası gereği doğuştan sahip olduğu haklardır.

İnsan haklarından yalnızca anayasalarca düzenlenmiş olan haklardır.

Kişiliğin veya vatandaşlık statüsünün sonucu olarak insanın evrensel olarak sahip olduğu sübjektif haklardır.

Kamu otoritelerince tanınan ve hukuk eliyle düzenlenen hürriyetlerdir.

Sadece vatandaşların sahip olduğu haklardır.


3.Soru

Ordnen Sie die Dialogteile zu! (Dialog repliklerini doğru biçimde sıralayınız! )

1. Ich bin John White. Wie heißen Sie?

2. Ich komme aus Peru und Sie?

3. Woher kommen Sie?

4.Ich heiße Lola Campos.

5. Aus Großbritannien.


5-1-4-3-2

1-3-2-4-5

1-4-3-2-5

3-2-1-4-5

5-1-2-4-5


4.Soru

Kamu hak ve hürriyetlerinin düzenlenmesinde kaç sistem bulunmaktadır?


1

2

3

4

5


5.Soru

"Wann frühstücken Sie immer?" "Ich frühstücke ....... immer um 7.00 Uhr." Füllen Sie die Lücke mit einer Temporalangabe.


mittags
morgens
vormittags
nachmittags
abends

6.Soru

Welches Wort passt nicht zum Kontext?


Vater

Sohn

Enkel

Großeltern

Onkel


7.Soru

Ruhe bitte! Musik ist zu laut. Von 22 bis 08 Uhr ist Ruhezeit.  Ich muss .......... Ich bin ........ Welches Wort ergänzt die obige Lücke?Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?


schlafen-müde

essen-durstig

trinken-Hunger

tragen-schlecht

kopieren-stark


8.Soru

„Im Kühlschrank sind ______ Tomaten und _____ Käse.“ Welche Wörter passen in die Lücken? Cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri doğru şekilde tamamlar?


ein- kein

eine- keine

keine-kein

keinen-keine

keine-keine


9.Soru

Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi İnsan Hakları Komitesi tarafından izlenmektedir?


Çocuk Hakları Sözleşmesi

Birleşmiş Milletler Sözleşmesi

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi

Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi konuşmadaki boşlukları doğru olarak tamamlar? Welche der folgenden Satzteile ergänzen den Dialog richtig?

- Hallo, mein Name ist Alex.

- Hallo, … … Dora.


ich komme

ich bin

mein Name

woher ist

das ist


11.Soru

Bütünüyle bireyin hakları kullanmasına veya onlardan yararlanmasına devletin müdahale etmemesini gerektiren haklara ne ad verilir?


Temel Haklar

Negatif Haklar

Pozitif Haklar

Koruyucu Haklar

İsteme Hakları


12.Soru

Es ist schon 18:00 Uhr.
Ja, wir machen gleich_____


Hunger

Frühstück

Kantine

Feierabend

zu Hause


13.Soru

Merkezi idareyi güçlendirerek kamu düzenini getirmek, dolayısıyla can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik olarak imzalanan belge aşağıdakilerden hangisidir?


Sened-i İttifak

Tanzimat Fermanı

Adalet Fermanı

Kanun-u Esasî

Islahat Fermanı


14.Soru

Tarihte ilk kez bir muhalefet teorisini ve direnme hakkını geliştiren kişi kimdir?


Platon

Aristo

Hammurabi

Saint Thomas Aquinas

Aziz Augustinus


15.Soru

Welches der unten angegebenen Wörter passt nicht zu den anderen? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerleriyle uyumlu değildir?


Kind

Bruder

Schwester

Mutter

Vater


16.Soru

Wir möchten Kartoffelsuppe kochen. Was brauchen wir nicht?


300 g Fleisch

3 große Kartoffeln

3 Wiener Würtschen

Ein Bund Suppengrün

 2 Teelöffel Zucker


17.Soru

Fransız İhtilali’nden tam elli yıl sonra ilan edilen ve bazı yazarlarca “haklar beyannamesi” olarak kabul edilen ferman aşağıdakilerden hangisidir?


Islahat Fermanı

Adalet Fermanı

Tanzimat Fermanı

Sened-i İttifak

Kanun-u Esasi


18.Soru

''Gehen wir zusammen essen?'' Welche Antwort passt zu dieser Frage?  Soru cümlesine hangi cevap uymaktadır?


Nein, ich arbeite nicht.

Ich gehe spazieren.

Es ist halb vier.

Ja, gern.

Kommst du auch?


19.Soru

Welches ist anders? Hangisi diğerlerinden farklıdır?


Bahnhof

Rathaus

Post

Kino

Schillerstraße


20.Soru

“Ich habe ………….. Schwester. Ich habe einen Bruder.”

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Verilen cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?


kein

ein

nicht

keine

die