Almanca 1 Deneme Sınavı Sorusu #1367886

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Sözleşmeye taraf ülke sayısı kadar hâkim görev yapar. Bu hakimlerin kesin seçimi ve göreve başlatılması Aşağıdakilerden hangisinin görevleri arasındadır?


Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin temsilcilerinin,

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin,

Konseye üye ülkelerin parlementolarının,

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin genel kurulunun,

Üye ülkelerin Yargıtay Genel Kurulunun,


Yanıt Açıklaması:

Mahkeme teşkilatına ve onun yargılama usulüne ilişkin hükümler, Avrupa İnsan Hak- ları Sözleşmesi’nin İkinci Kısmında 19 ila 51. maddeler arasında ve İHAM İçtüzüğünde yer almaktadır. İHAM’de Sözleşmeye taraf ülke sayısı kadar hâkim görev yapar ve hâlen Mahkemede 47 hâkim vardır. Hâkimler, taraf devletler tarafından sunulan üç kişilik liste üzerinden Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından seçilir. 9 yıllık bir süre için seçilen hâkimler yalnızca bir dönem görev yapabilirler.

Yorumlar
  • 0 Yorum