Almanca 1 Deneme Sınavı Sorusu #96058

Ich ……..vormittags einkaufen. Welches Wort passt in die obige Lücke? Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


gehe
gehst
geht
gehen
geht

Yanıt Açıklaması: Fiillerin kökleri her bir kişi zamiri için farklı bir son ek alır. "gehen" fiilinin kökü "geh" dir ve fiil "ich "şahsına göre çekimlendiğinde fiilin köküne -e takısı gelir ve fiil "gehe" şeklinde olur. Doğru yanıt A' dır.
Yorumlar
  • 0 Yorum