Almanca 1 Deneme Sınavı Sorusu #1367528

Tüm insanlar için her zaman ve yerde geçerli olma anlamına gelen İnsan Hakları Niteliği aşağıdakilerden hangisidir?


Doğuştan sahip olma

Toplum öncesi olma

Evrensellik

Mutlaklık

Birey hakkı olma


Yanıt Açıklaması:

“Evrensellik”, kavram olarak, tüm insanlar için her zaman ve yerde geçerli olma özelliğidir. Bir kişi isterse Dünyanın en gelişmiş ülkesinde, isterse geri kalmış ülkesinde yaşasın, insan haklarından yararlanmalıdır. İnsan haklarından yararlanma bakımından kişinin şu veya bu ülkeden ya da dinden olması gerekmez. İnsan haklarından yararlanmak için insan olmak yeterlidir. Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum