Almanca 1 Final 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Yeterli konut hakkı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


Uluslararası insan hakları hukukunda konut hakkı, yeterli konuta sahip olma hakkı şeklinde düzenlenmiştir.

Konut hakkı güvence altına alınmadan konut dokunulmazlığının, sağlık hakkının bir anlamı kalmaz.

Kişinin konutundan zorla çıkartılması ya da zorla boşaltma, konut hakkını ihlal etmez.

Konut hakkı, yirminci yüzyılın sosyal haklar kategorisine (ikinci kuşak haklar) girer.

Konut hakkının yükümlüsü devlettir.


2.Soru

Welches Wort gehört zum Wortfeld "Wohnungssuche"?


schwarzes Brett

Mieterhöhung

Nebenkosten

Heizung

Keller


3.Soru

Was bedeutet „Geld abheben“ auf Türkisch? „Geld abheben“ Türkçede ne demektir?


Para çekmek

Para yatırmak

Para vermek

Para kazanmak

Para almak


4.Soru

"Afrika ist ----------- ." Welches ergänzt den Satz? Cümledeki boşluğu hangisi tamamlar?


eine Straβe

ein Platz

eine Stadt

ein Land

ein Kontinent


5.Soru

Die Kinder spielen  .... dem Garten. Ergaenzen Sie die Lücke mit der passenden Lokalpraposition.


an

auf

zum

in

vom


6.Soru

Aşağıdaki cümleyi tamamlayınız.

Ergänzen Sie den folgenden Satz.

„Das ist … Mutter.“


meinem

mein

meinen

meine

meiner


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde ilk defa, çalışanların serbestçe sendika kurma ve sendikaya üye olma haklarından bahsedilmiştir?


Viyana İzleme Toplantısı Sonuç Bildirisi

Madrid İzleme Toplantısı Sonuç Bildirisi

Kopenhag İnsani Boyut Konferansı

Moskova İnsani Boyut Konferansı

İstanbul Zirvesi Sonuç Bildirisi


8.Soru

 • "Entschuldigen Sie, ich habe hier leere Flaschen. Wo ist _____?"  Welche Antwort ergänzt die obige Lücke am besten? Boş bırakılan yeri tamamlamak için en uygun seçenek hangisidir? 

 •  


 • der Leergutautomat

  der Kellner

  die Flasche

  das Angebot

  die Tiefkühltruhe


  9.Soru

   “Wie viele Zimmer hat deine neue Wohnung?” Finden Sie die richtige Antwort auf die oben angegebene Frage. Yukarıda verilen soruya uygun olan cevap aşağıdakilerden hangisidir?


  In meiner Wohnung gibt es einen Kamin.

  Meine Wohnung hat drei, eins mit Balkon.

  Es gibt einen Kaminofen im Zimmer.

  Der Herd funktioniert nicht besonders gut.

  Zwei Welpen sind in meiner Wohnung.


  10.Soru

  Wie schreibt man die Zahl “132”? “132” sayısının yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?


  Einhundertdreiundzwanzig

  Einhundertzweiunddreiβig

  Einhundertdreiβig

  Einhundertdreiunddreiβig

  Einhundertzwanzig


  11.Soru

  Tüm insanlar için her zaman ve yerde geçerli olma anlamına gelen İnsan Hakları Niteliği aşağıdakilerden hangisidir?


  Doğuştan sahip olma

  Toplum öncesi olma

  Evrensellik

  Mutlaklık

  Birey hakkı olma


  12.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi sınırlayıcı bir Şekilde ifade edilen haklardan biridir?


  Kanunla kurulmuş, yetkili, bağımsız, ve tarafsız bir mahkemede adil yargılanma hakkı

  Düşünce, din ve inanç hürriyeti

  Evlenme, aile kurma ve evlilerin (eşlerin) eşit haklara ve sorumluluklara sahip olma hakkı

  Hiç kimsenin, kendi ülkesine girme hakkından keyfi olarak yoksun bırakılamaması

  Barışçıl toplanma hakkı


  13.Soru

   Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Welches der folgenden ist falsch?


  der Arzt-die Ärztin

  der Raumpfleger-die Raumpfleger

  der Koch-die Köchin

  der Polizist-die Polizistin

  der Kellner-die Kellnerin


  14.Soru

  Yasama organının ilk fonksiyonu nedir?


  Kanun yapmak, değiştirmek ve kaldırmak

  Yıllık bütçenin kabul edilmesi

  Yasama oturumları

  Devleti ilgilendiren davalarda rapor yazmak

  Yürütme ile beraber devleti yönetmek


  15.Soru

  Ich ____ viel Geld ____

   Welche Wörter passen in die obigen Lücken?

  Cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri doğru şekilde tamamlar?


  gebe-aus

  gehe-aus

  komme-mit

  fange- an

  rufe-an


  16.Soru

  möchte, ich, Freitag, ins, am, gehen Kino.

  Wie kann man mit den obigen Wortgruppen einen sinnvollen und richigen Satz bilden?

  Verilen sözcük gruplarıyla kurulabilecek en anlamlı ve doğru cümle aşağıdakilerden hangisidir?


  Ich Freitag gehen möchte am Kino ins.

  Freitag ins ich Kino möchte gehen am.

  Ich möchte am Freitag ins Kino gehen.

  Ins Kino am gehen ich möchte Freitag.

  Gehen ins möchte ich am Kino Freitag


  17.Soru

  4-Wie fühlen Sie sich?

  Welche Antwort passt zur obigen Frage?

  Yukarıdaki sorunun yanıtı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


  Meine Familie kommt auch.

  Max kann sehr gut Klavier spielen.

  Ich habe Halsschmerzen.

  Helga hat keine Zeit.

  Ich habe viele Hausafgaben.


  18.Soru

  In unserer Wohnung gibt es  ........  Wohnzimmer und  ........  Balkon. Welche Wörter passen in die obigen Lücken? Cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


  eine-eine
  ein-eine
  eines-ein
  ein-ein
  ein-einen

  19.Soru

  Sie möchten einen deutschen Kuchen backen . Was brauchen sie nicht?


  Zucker

  Mehl

  Eier

  Milch

  Paprika


  20.Soru

  Cevabı "Das ist mein Mann" olan cümlenin, soru cümlesi ne olmalıdır?


  Was ist das?

  Woher kommen Sie?

  Wohnen Sie hier?

  Ist das ein Buch?

  Wer ist das?