Almanca 1 Deneme Sınavı Sorusu #1367715

Aşağıdakilerden hangisi sınırlayıcı bir Şekilde ifade edilen haklardan biridir?


Kanunla kurulmuş, yetkili, bağımsız, ve tarafsız bir mahkemede adil yargılanma hakkı

Düşünce, din ve inanç hürriyeti

Evlenme, aile kurma ve evlilerin (eşlerin) eşit haklara ve sorumluluklara sahip olma hakkı

Hiç kimsenin, kendi ülkesine girme hakkından keyfi olarak yoksun bırakılamaması

Barışçıl toplanma hakkı


Yanıt Açıklaması:

Sınırlayıcı Bir Şekilde İfade Edilen Haklar
İnsan hakları hukuku ile ilgili uluslararası, bölgesel ve ulusal kaynaklara göre bazı hak ve
hürriyetler yasalarla ve makul nedenlerin bulunması hâlinde sınırlanabilir. Örneğin, hiç
kimsenin yaşama hakkından keyfi olarak yoksun bırakılamaması (KSHS m. 6; AİHS m.
7), hiç kimsenin hukukun öngördüğü sebepler ve usuller dışında özgürlüğünden yoksun
bırakılamaması (KSHS m. 9; AİHS m. 7; 1982 AY m. 19/2), hiç kimsenin, kendi ülkesine
girme hakkından keyfi olarak yoksun bırakılamaması

Yorumlar
  • 0 Yorum