Almanca 1 Deneme Sınavı Sorusu #1367769

İnsan haklarının Birleşmiş Milletler Sisteminde korunmasına yönelik bireysel başvuru usülüne ilişkin aşağıda yer alan ifadelerden hangisi doğru değildir?


Bu tür başvurular ancak ilgili devlet bireysel başvuru hakkını açıkça kabul etmişse yapılabilmektedir.

Bu süreç sayesinde bir birey kendi devletini uluslararası bir organ önünde doğrudan sorumlu tutabilmektedir.

İhlal edildiği iddia edilen haklar, ilgili sözleşmelerin kapsamında yer almalıdır.

İlgili makam önünde işlemler, iç hukuk yollarına başvurulmadan başlatılabilmektedir.

Bireysel başvuru yoluna başvurulabilmesinin en temel ön şartı, taraf devletlerin, ilgili Komitenin bu yetkisini kabul ettiklerini özel bir beyanla bildirmeleridir.


Yanıt Açıklaması:

Bireysel Başvuru Usülü’nde ilgili makam önünde işlemler, ancak bütün iç hukuk yolları tüketildikten sonra başlatılabilmektedir. Ayrıca sözleşmeler, genelde en son iç yargı kararını takiben sınırlı bir zaman dilimi içerisinde dilekçenin işleme sokulmasını gerektirmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum