Almanca 1 Final 19. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Wie kann man ausdrücken, dass es einem nicht gut geht?


Mir geht es sehr schlecht

Ach danke, ganz gut!

Sehr, sehr gut! 

Wirklich gut!

Danke, mir geht's sehr gut!


2.Soru

Mahkum olan kişinin aşağıdaki hakların hangisinden yoksun olduğu söylenebilir?


Kişi Hürriyeti Hakkı

Yaşama Hakkı

Özel Hayatın Gizliliği Hakkı

Konut Dokunulmazlığı Hakkı

Düşünce ve Kanaat Hürriyeti


3.Soru

Kamu yararı amacıyla ,  Anayasanın çeşitli maddelerinde belirtilen; Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasının sağlanması, çevrenin geliştirilmesi, çevre sağlığının korunması ve çevre kirlenmesinin önlenmesi , doğal afetlerin önlenmesi, sanayiin ve turizmin korunması; sağlıklı bir kentleşme ve imar düzeninin sağlanması gibi nedenlerle  yapılabilen sınırlamalar aşağıdaki hangi Hak ve Hürriyetimizle ilişkilidir?


Sağlık Hakkı,

Çevre Hakkı,

Mülkiyet Hakkı,

Sosyal Güvenlik Hakkı,

Turizm Hakkı,


4.Soru

In unserer Wohngemeinschaft funktioniert alles ohne Putzplan. Wer gekocht hat muss auch die Küche ……… und nach einer Party muss auch jeder …………Ergänzen Sie die Lücke mit den passenden Wörtern! Parçayı doğru tamamlayan sözcükleri bulunuz!


bewohnen – aufladen

begehen – ankommen

aufräumen – mithelfen

reinigen – mitsingen

kennen – tanzen


5.Soru

Du  ____________ die Geschirrspülmaschine ausräumen.Welches Wort passt in die obige Lücke?Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?


müssen

musst

müsst

müsste

muss


6.Soru

Marc möchte etwas trinken, aber _________.

Was passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki boşluğu hangisi tamamlar?


er trinkt so viel.

er hat Durst.

keiner kann schwimmen.

es geht ihnen nicht gut.

alle Gläser sind schmutzig.


7.Soru

Was machen Sie mittags? Sorusuna verilecek en doğru cevap ne olmalıdır? 


Ich koche

Ich bin müde

Das ist meine Mutter

Ich habe keine Uhr

Gehen wir tanzen?


8.Soru

Am Geldautomaten: ‘Bitte ......... Sie die gewünschte Funktion ………’ Was passt in die obige Lücke?Yukarıdaki boşluğa hangisi uyar?


geben-aus

zahlen-ein

wählen-aus

geben-auf

laden-auf


9.Soru

İnsan haklarının Birleşmiş Milletler Sisteminde korunmasına yönelik bireysel başvuru usülüne ilişkin aşağıda yer alan ifadelerden hangisi doğru değildir?


Bu tür başvurular ancak ilgili devlet bireysel başvuru hakkını açıkça kabul etmişse yapılabilmektedir.

Bu süreç sayesinde bir birey kendi devletini uluslararası bir organ önünde doğrudan sorumlu tutabilmektedir.

İhlal edildiği iddia edilen haklar, ilgili sözleşmelerin kapsamında yer almalıdır.

İlgili makam önünde işlemler, iç hukuk yollarına başvurulmadan başlatılabilmektedir.

Bireysel başvuru yoluna başvurulabilmesinin en temel ön şartı, taraf devletlerin, ilgili Komitenin bu yetkisini kabul ettiklerini özel bir beyanla bildirmeleridir.


10.Soru

’’Hiçbir şey istemiyorum.’’ derken, ‘’hiçbir şey’’ anlamına gelen kelime aşağıdaki belgisizlik adıllarından hangisi kullanılmalıdır?  


etwas  
 alles     
nichts        
nicht           
viel

11.Soru

Aşağıdaki sorunun doğru cevabı hangisidir? Welche Antwort passt zur folgenden Frage?

- Was sind Sie von Beruf?

- … .


Ich komme aus Ankara.

Das ist mein Beruf.

Ich bin Lehrerin.

Das ist ein Lehrer.

Ich bin in der Schule.


12.Soru

Soykırım suçu, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırı suçları hakkında yargılama yapmak üzere, sürekli görevli Uluslararası Ceza Mahkemesi hangi belge ile kurulmuştur?


Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi

BM Kişisel ve Siyasi Haklar Sözleşmesine Ek seçimlik Protokolü

İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Küçültücü Muameleye ve Cezaya Karşı Sözleşme

İstanbul Sözleşmesi

Roma Statüsü


13.Soru

Aşağıdaki cümleyi tamamlayınız. Ergänzen Sie den folgenden Satz.

„Der Vater und die Mutter sind … .“


Bruder

Eltern

Schwester

Großmutter

Enkel


14.Soru

Wir fahren mit dem Auto, _____ wir immer viel Gepäck dabei haben.

Welche Konjuktion passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki boşluğa hangi bağlaç gelmelidir?


was

worüber

welche

wann 

weil


15.Soru

''Wir sind umgezogen. Unsere neue Adresse ist: Anke und Tobias Grossmann, Finkenweg 13, 65817 Eppstein''. Was ist unter dem Verb umziehen zu verstehen? Umziehen fiilinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?


Yerleşmek

Taşınmak

Mezun olmak

Göç etmek

Terk etmek


16.Soru

Was bedeutet das Wort “Zil” auf Deutsch?

“zil” sözcüğünün Almancası aşağıdakilerden hangisidir?


der Sohn

die Zahl

die Klingel

der Hund

das Fenster


17.Soru

Bitte füllen Sie die Lücken aus! .....  .....  ist heute?


Der Wievielte
Die Wieviele
Der Wieviele
Die Wievielen
Die Wievielten

18.Soru

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi yılda kaç kez toplanır?


1

2

3

6

12


19.Soru

Die Schwester meiner Mutter ist meine _______________. Welches Wort passt in die obige Lücke? Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


Tante
Mutter
Onkel
Bruder
Vater

20.Soru

Füllen Sie die Lücke mit der richtigen Praeposition aus.

Du wohnst ...... Eskişehir.


am

auf

in

im

aus