Almanca 1 Deneme Sınavı Sorusu #1368117

Kamu yararı amacıyla ,  Anayasanın çeşitli maddelerinde belirtilen; Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasının sağlanması, çevrenin geliştirilmesi, çevre sağlığının korunması ve çevre kirlenmesinin önlenmesi , doğal afetlerin önlenmesi, sanayiin ve turizmin korunması; sağlıklı bir kentleşme ve imar düzeninin sağlanması gibi nedenlerle  yapılabilen sınırlamalar aşağıdaki hangi Hak ve Hürriyetimizle ilişkilidir?


Sağlık Hakkı,

Çevre Hakkı,

Mülkiyet Hakkı,

Sosyal Güvenlik Hakkı,

Turizm Hakkı,


Yanıt Açıklaması:

Kamu yararı amacıyla mülkiyet hakkının sınırlanmasının örneklerini yine Anayasa- nın çeşitli maddelerinde bulabiliriz. Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlanması amacıyla destekleyici ve teşvik edici tedbirlerin alınması (AY.63); çevrenin geliştirilmesi, çevre sağlığının korunması ve çevre kirlenmesinin önlen- mesi (AY m. 56/2); tarım arazilerinin amaç dışı kullanılmasının ve tahribinin önlenmesi (AY m. 45/1); toprağın verimli olarak işletilmesinin korunması ve geliştirilmesi, erozyonla kaybedilmesinin önlenmesi ve topraksız olan veya yeterli toprağı bulunmayan çiftçilikle uğraşan köylüye toprak sağlanması (AY m. 44/1); doğal afetlerin önlenmesi, sanayiin ve turizmin korunması; sağlıklı bir kentleşme ve imar düzeninin sağlanması gibi nedenlerle idare tarafından ve yine kanunla (AY m. 13/1) mülkiyet hakkı sınırlanabilmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum