Almanca 1 Deneme Sınavı Sorusu #1367683

9 Kasım 1983 te hangi sayılı “Millî Güvenlik Kurulu ve Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununda (RG: 11.11.1983-18218) (m. 2/a), “millî güvenlik” kavramı, “Devletin Anayasal Düzeninin, millî varlığının, bütünlüğünün, milletlerarası alanda siyasî, sosyal, kültürel ve ekonomik dâhil bütün menfaatlerin ve ahdî hukukunun her türlü iç ve dış tehditlere karşı korunması ve kollanması” olarak tanımlanmaktadır?


2943

2944

2945 

2942

2941


Yanıt Açıklaması:

9 Kasım 1983 tarihli ve 2945 sayılı “Millî Güvenlik Kurulu ve Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununda (RG: 11.11.1983-18218) (m. 2/a), “millî güvenlik” kavramı, “Devletin Anayasal Düzeninin, millî varlığının, bütünlüğünün, milletlerarası alanda siyasî, sosyal, kültürel ve ekonomik dâhil bütün menfaatlerin ve ahdî hukukunun her türlü iç ve dış tehditlere karşı korunması ve kollanması” olarak tanımlanmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum