Almanca 1 Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

 I. den Müll                a. runterbringen     

II. das Geschirr         b. aufräumen     

III. die Küche            c. spülenWas passt zusammen?

Kreuzen Sie die richtige Antwort an!Hangileri eşleşmektedir? Doğru cevabı işaretleyiniz.


I-b, II-a, III-c

I-a, II-b, III-c

I-a, II-c, III-b

I-b, II-c, III-a

I-c, II-a, III-b


2.Soru

- Wann hast du Pause?

- Ich habe …….. 10:00 ……... 10:15 Pause.

Welche Wörter passen in die Lücken?

Verilen cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?


von / bis

zu / in

aus / von

um /gegen

bis / mit


3.Soru

A: ''Wohin fährst du im Urlaub?'' B:''Ich fahre meistens _____ Meer.'' Welche Präposition vervollständigt den Satz richtig? Hangi ilgeç cümleyi doğru tamamlar?


ans

zu

in

auf

nach


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan hakları hukukunun milli kaynakları arasında değildir?


Sened-i İttifak

Tanzimat Fermanı

Islahat Fermanı

Adalet Fermanı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi


5.Soru

Bitte füllen Sie die Lücken aus!Lütfen aşağıda verilen cümleyi tamalayan şıkkı işaretleyiniz! "Ich verbringe den Urlaub ..............Meer ."                                   


im
in
am
aufs
zu

6.Soru

Wer ist Max? Max ist ...... ...... von Lisa.


der Mann
der Sohn
der Bruder
die Schwester
die Tante

7.Soru

Welches ist die türkische Wiedergabe der folgenden Redemittel? Aşağıda Türkçesi verilen ifadenin almancası hangisidir?“Hafta sonunda bir doğum günü kutlamasına gideceğim’


Am Wochenende habe ich Geburtstagfest

Am Freitag treffe ich mit meinem Freund

Am Dienstag habe ich einen Termin

Am Wochenende gehe ich auf ein Geburtstagfest

Am  Wochenende gehe ich zum Arzt.


8.Soru

"Wenden Sie sich bitte an das Fundbüro!"Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?  Verilen cümlenin Türkçesi aşağıdakilerden hangisidir? 


Lütfen kayıp eşya bürosuna başvurun! 
Bu işlere kayıp eşya bürosu bakıyor! 
Müracaatınızı lütfen bu büroya yapın! 
Başvuruları kayıp eşya bürosu alıyor! 
Lütfen eşya bürosuna müracaat edin ve formları doldurun! 

9.Soru

Hangi yılda ülkemizde ölüm cezası ile ilgili ifadeler Anayasadan çıkarılmış ve ilgili hükümler temizlenmiştir?


1982

2001

2003

2004

2006


10.Soru

Wie lautet das Wort ‘’dosdoğru’’ auf Deutsch?"dosdoğru" sözcüğünün Almancası aşağıdakilerden hangisidir?


nach links
nach rechts
um die Ecke
geradeaus
nach rechs

11.Soru

9 Kasım 1983 te hangi sayılı “Millî Güvenlik Kurulu ve Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununda (RG: 11.11.1983-18218) (m. 2/a), “millî güvenlik” kavramı, “Devletin Anayasal Düzeninin, millî varlığının, bütünlüğünün, milletlerarası alanda siyasî, sosyal, kültürel ve ekonomik dâhil bütün menfaatlerin ve ahdî hukukunun her türlü iç ve dış tehditlere karşı korunması ve kollanması” olarak tanımlanmaktadır?


2943

2944

2945 

2942

2941


12.Soru

Osmanlı Devletinde insan haklarının tanınması yolunda atılan ilk önemli adım olarak nitelendirilen ferman hangisidir?


Sened-i İttifak

Tanzimat Fermanı

Adalet Fermanı

Kanun-u Esasî

Islahat Fermanı


13.Soru

„Die Tomaten __________ 2 Euro.“ Cümlesinde eksik bırakılan yere hangi kelime gelmelidir? 


ist

kostet

zahlen

kosten

kommen


14.Soru

"Ich bin jetzt .........den Kanarischen Inseln."Was passt?Yukarıdaki boşluğa hangi şık getirilirse cümle anlam ve yapı bakımından doğru olur?


auf
über
in
unter
hinter

15.Soru

"Der Schlüssel steckt in ............ Schloss."Was passt?Yukarıda verilen cümleye hangi şık getirilirse cümle tamamlanmış olur?


das
der
dem
die
den

16.Soru

Fühlen / heute / ich / miserabel / mich  Wie kann man mit den obigen Wortgruppen einen sinnvollen und richtigen Satz bilden?  Verilen sözcük gruplarıyla kurulabilecek en anlamlı ve doğru cümle aşağıdakilerden hangisidir?


Fühle ich heute miserabel mich.
Ich fühle mich heute miserabel.
Miserabel ich heute fühle mich. 
Mich ich heute miserabel fühle. 
Heute ich miserabel mich fühte.

17.Soru

den Betrag ______

 Welches Verb passt in die obige Lücke?

Yukarıdaki boşluğa hangi fiil gelmelidir?


eingeben

bestätigen

vergessen

bezahlen

entnehmen


18.Soru

 “Bir ev arıyorum ve panoya asılacak bir ilan yazıyorum!” Wie lautet die richtige Übersetzung des oben angegebenen Satzes? Yukarıda verilen cümlenin doğru çevirisi nedir?


Ich suche eine Wohnung und schreibe einen Aushang für ein Schwarzes Brett.

Ich komme um auf dem schwarzen Brett eine Wohnung zu finden.

Es ist einfacher auf dem schwarzen Brett eine Wohnung zu finden.

Du findest bestimmt eine Wohnung, wenn du das schwarze Brett betrachtest.

Ich glaube, ich finde eine Wohnung auf dem Schwarzen Brett stehend.


19.Soru

“Großvater-Vater-Mutter-Sohn-Onkel.”

Welches Wort unterscheidet sich sinngemäß von den anderen Wörtern?

Verilen sözcüklerden hangisi anlamsal olarak diğer sözcüklerden farklıdır?


Großvater

Vater

Mutter

Sohn

Onkel


20.Soru

Wann arbeitet normalerweise ein DJ? Welche Antwort passt zur obigen Antwort? Verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?


Am Morgen

Am Vormittag

Am Mittag

Am Nachmittag

In der Nacht