Almanca 1 Deneme Sınavı Sorusu #1367606

1807 tarihli Sened-i İttifak ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


Sened-i İttifak insan hakları hukukunun uluslararası kaynakları arasındadır.

Hak ve hürriyetleri güvence altına almak isteyen bir toplumun iktidara karşı koyması sonucu ortaya çıkmıştır.

Sened-i İttifak ile hak ve hürriyetleri kısıtlayıcı bazı maddeler getirilmiştir.

Sened-i İttifak merkezi idareyi güçlendirerek kamu düzenini sağlamak, can ve mal güvenliğini sağlamaya yöneliktir.

Sened-i İttifak vergi toplama ile ilgili herhangi bir hüküm getirmemiştir.


Yanıt Açıklaması:

Hükümdar ile beyler arasında imzalanmış olması bakımından Magna Carta’ya benzetilen bu belge, hak ve hürriyetleri sıralamak yerine, merkezi idareyi güçlendirerek kamu düzenini getirmek, dolayısıyla can ve mal güvenliğini sağlamaya yöneliktir.

Yorumlar
  • 0 Yorum