Almanca 1 Deneme Sınavı Sorusu #1367773

Ekonomik ve Sosyal Konseyin kararı ile 27 Mayıs 1970 tarihinde “insan hakları ve temel özgürlüklerinin ihlallerine ilişkin bildirimler ile ilgilenmeye dair usuller belirlenmiştir. Bu usulde, kişilerin tek tek haklarının ihlal edilip edilmediği ve dolayısıyla mağduriyetlerinin kişisel olarak nasıl giderileceği üzerinde durulmamakta, şika^yetin olduğu ülkedeki genel durum üzerinde karara varılmak suretiyle bu hedefe dolaylı yoldan ulaşılmaktadır. Bu prosedüre ancak belgelerle saptanmış insan hakları konuları ihlalleri konu edilebilir. Bu prosedür öncelikli olarak kişisel başvuruda bulunanların sorunlarını çözmek için değil, önemli İnsan hakları ihlallerine çözüm bulmak amacıyla kullanılır.
Yukarıda bahsedilen usul aşağıdakilerden hangisidir?


1235 Usulü

Rapor Usulü

Soruşturma Usulü

Bireysel Başvuru Usulü

1503 Usulü


Yanıt Açıklaması:

Bu durum 1503 Usulü için geçerli olan bir durumdur.

Yorumlar
  • 0 Yorum