Almanca 1 Deneme Sınavı Sorusu #623952

Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yere gelecek uygun seçenek hangisidir?
…….Sie bitte, wie spaet ist es?


Aufwiedersehen

Aufwiederhöhren

Entschuldigen

Gleichfalls

Bis Bald


Yanıt Açıklaması:

Entschuldigen

Yorumlar
  • 0 Yorum