Almanca 1 Final 36. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Der siebten Mai neunzehnhundertsechzig. Bitte schreiben Sie Datum mit dem Nummer. Lütfen tarihi rakamlarla yazınız.


07.05.1960

07.07.1916

05.05.1916

08.09.2016

09.05.1960


2.Soru

- Ist Herr Fischer Lehrer?      -…………, er ist Ingenieur.Welches Wort passt in die obige Lücke?Boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?


Ja

Da

Doch

Oft

Nein


3.Soru

Welches Wort hat negative Bedeutung?Hangi kelimenin olumsuz anlamı vardır?


gut

miserabel

prima

super

wunderbar


4.Soru

Wie spät ist es? (16:30)


Um sechs Uhr

Sechzehn Uhr

Acht Uhr dreissig.

Halb fünf

Gegen siebzehn Uhr


5.Soru

‘Mektubu siz yazabilir misiniz, hemen çıkmam gerekiyor. Doktor randevum var.’Aşağıdaki cümlelerden hangisi cümlenin Almanca karşılığıdır?


Ich habe Artztermin. Kannst du mir einen Brief schreiben?

Ich habe einen Brief. Können Sie mir ihn lesen, bitte?

Können Sie mir einen Brief geben. Ich muss sofort gehen.

Können Sie den Brief schreiben?  Ich muss gleich gehen. Ich habe einen Arzttermin.

Ich muss gehen und eine Brief scheiben.


6.Soru

Was bedeutet das Wort  “die Praxisgebühr“ auf Türkisch?

  “die Praxisgebühr“ kelimesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?


deneyim

staj ücreti

staj dosyası

muayene ücreti

muayenehane


7.Soru

Freizeit“ sözcüğünün türkçe karşılığı nedir? Was bedeutet „Freizeit“ im türkischen?


Boş zaman

İş zamanı

Tatil zamanı

Çalışma saati

Zaman çizelgesi


8.Soru

Welche privaten Termine haben Sie Freitag?  Sorusunun yanıtı aşağıdakilerden hangisidir?


Am Freitag gehe ich ins Fitnessstudio.

Ich bin ein bischen müde.

Du kannst mit mir kommen.

Wir sind hungrig.

Haben sie Zeit?


9.Soru

'Danke! Mir geht’s gut! Sehr gut!'Welcher Fragesatz passt zur obigen Antwort.?Verilen cevabın sorusu aşağıdakilerden hangisidir?


Wie geht es dir?

 

Wie heißen sie?

Bist du müde?

Wo wohnen sie?

Hast du Hunger?


10.Soru

''Hasan und Hans kommen aus dem ________.''  Welches Land vervollständigt den Satz richtig? Aşağıdaki ülkelerden hangisi cümledeki boşluğu doğru tamamlar?


Irak

Türkei

Dänemark

Frankreich

USA


11.Soru

Wie lautet das Gegenteil von “fröhlich”?

“fröhlich” sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?


neu

nett

traurig

nah

aggressiv


12.Soru

"Der Computer gefällt ………………….. Mann."Was passt?Boşluğa hangi şık getirilirse cümle anlamlı olur?  


die            
 der    
dem     
des            
das

13.Soru

Was gehört nicht zum Haushalt?


Spülmaschine ausräumen

das Bad sauber machen

Freunde treffen

kochen

staubsaugen


14.Soru

Lukas trifft _____ Freund in der Kantine.


seinen

sein

seinem

ein

einem


15.Soru

Der Film beginnt  ________ 19.00 Uhr. Welches Wort passt in die obige Lücke?Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


am

um

im

für

zum


16.Soru

Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yere gelecek uygun seçenek hangisidir?
…….Sie bitte, wie spaet ist es?


Aufwiedersehen

Aufwiederhöhren

Entschuldigen

Gleichfalls

Bis Bald


17.Soru

Bitte füllen Sie die Lücke aus! Hier sind zwei Fernseher.    ......  gefaellt Ihnen?


Welchen
Welche
Welcher
Welches
Welchem

18.Soru

Wie komme ich nach Hause? Wie lautet der obige Satz auf Türkisch?  Verilen cümlenin Türkçe karşılığı aşağıdakilerin hangisidir? 


Eve ne zaman gidebiliriz? 
Eve nasıl gidebilirim? 
Evden mi geliyorsun?
Eve uğramak ister misin?
Eviniz nerede? 

19.Soru

Aşağıda ki temel hak ve Hürriyetlerden hangisi ,uluslararası, bölgesel ve ulusal insan hakları hukuku belgelerine göre hiç bir zaman sınırlanması mümkün değildir? 


Hiç kimse yaşama hakkından keyfi olarak yoksun bırakılamaz,

Her vatandaşın makul olmayan sınırlamalara tabi tutulmaksızın kamusal işlere girme hakkı engellenemez,

Hiç kimsenin özel ve aile yaşamına, konutuna veya haberleşmesine keyfi olarak müdahale edilemez,

Hiç kimse hukukun öngördüğü sebepler ve usuller dışında özgürlüğünden yoksun bırakılamaz,

Etnik, dinsel veya dilsel azınlıkların kendi kültürel haklarını kullanma hakkı,


20.Soru

İnsan hakları ve temel hak ve hürriyetler arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?


İnsan hakları olması gereken ideal hakları anlatır, temel hak ve hürriyetler  olan hakları anlatır.

Temel hak ve hürriyetler olması gereken ideal hakları anlatır, insan hakları olan hakları anlatır. 

Temel hak ve hürriyetler yalnızca kamu otoritelerince tanınan hakları içerir

İnsan hakları müzakere yetisi, sözleşme özgürlüğü vb. hakları içerir.

Hiçbiri