Almanca 1 Deneme Sınavı Sorusu #1368094

Aşağıdakilerden hangileri siyasi partilere üye olabilirler?


Hakimler ve savcılar

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki memurlar

Silahlı kuvvetler mensupları

Yüksek öğretim elemanları

İlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri


Yanıt Açıklaması:

 Hâkimler ve savcılar, Sayıştay dâhil yüksek yargı organları mensupları, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlile­ri, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, silahlı kuv­vetler mensupları ile ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri siyasi partilere üye olamazlar (m. 68/5). Yükseköğretim elemanları, siyasi partilere üye olabilirler. Ancak, bunlar, siyasi partilerin merkez organlarında görev alabilirler (m. 68/6).

Yorumlar
  • 0 Yorum