Almanca 1 Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki sorunun cevabı hangisidir?

Wie lautet die Antwort auf die folgende Frage?

- Wo wohnt ihr?


Das ist meine Familie.

Ich bin in Köln.

Ich bin Alex.

Wir kommen aus Köln.

Wir wohnen in Köln.


2.Soru

Aşağıdaki cümleyi tamamlayınız. Ergänzen Sie den folgenden Satz.„Ich fliege nach München, weil … .“


es schnell ist.

ich habe ein Flugzeug.

ich bin Pilot.

ist München nicht weit.

ich nach München fliege.


3.Soru

Ist die Arbeit ................ cümlesinde boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir?


Krankenhaus

Arzt

freundlich

stressig

Dienst


4.Soru

Aşağıda verilen saat nasıl okunur? Wie spricht man die folgende Uhrzeit aus?

     “11:30”


Halb elf.

Es ist halb zwölf.

Es ist dreißig vor zwölf.

zwölf Uhr dreißig.

Es ist elf dreißig.


5.Soru

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi başvuru v İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi İnceleme sürecine ait verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?


Mahkeme önündeki yargılama usulü kamuya açıktır ve çelişmeli yargılama ilkesine uygundur.

Kişiler, kendileri ya da bir avukat aracılığıyla başvuru yapabilirler.

Mahkemenin resmi dilleri Fransızca ve İngilizcedir fakat başvuruların taraf devletlerin dillerinden birinde yapılması mümkün değildir.

Avrupa Konseyi, yeterli imka^nı olmayan başvurucular için bir adli yardım sistemi kabul etmiştir.

Açıkça temelden, esastan yoksun, dayanaksız başvurular da kabul edilemez.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Sınırlayıcı Bir Şekilde İfade Edilen Haklardan değildir?


Hiç kimsenin yaşama hakkından keyfi olarak yoksun bırakılamaması

Hiç kimsenin hukukun öngördüğü sebepler ve usuller dışında özgürlüğünden yoksun bırakılamaması

Hiç kimsenin, kendi ülkesine girme hakkından keyfi olarak yoksun bırakılamaması

Hiç kimsenin özel ve aile yaşamına, konutuna veya haberleşmesine keyfi veya hukuka aykırı olarak müdahale edilememesi, onuru veya itibarı hukuka aykırı saldırılara maruz bırakılamaması

Dernek kurma hürriyeti


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğru cevaptır ? er……………………… gearbeitet


ist
hat
bist
hast
habt

8.Soru

Sie ____________ Italienisch cümlesinde boş bırakılan yere hangi fiil gelmelidir? 


kommt

lernt

isst

heißt

geht


9.Soru

Bitte füllen Sie die Lücken aus!Lütfen aşağıda verilen cümleyi tamalayan şıkkı işaretleyiniz! " Es  …..  700  Kilometer. "


ist
hat
haben
sein
sind

10.Soru

Welches Wort passt nicht zum Kontext "Ländernamen" ? Hangi sözcük ülke isimlerine uymuyor?


Kosovo

Schweiz

Mittelmeer

Griechenland

Frankreich


11.Soru

7- Wie lautet das Gegenteil von “kalt”?

“kalt” kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?


langsam

sauer

warm

hell

süß


12.Soru

Aşağıdakilerden hangileri siyasi partilere üye olabilirler?


Hakimler ve savcılar

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki memurlar

Silahlı kuvvetler mensupları

Yüksek öğretim elemanları

İlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri


13.Soru

Siehst du abends .............. ? Welches Wort ergänzt die obige Lücke?Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?


fern

an

ein

ver

zu


14.Soru

Ich arbeite in der Disco cevabı hangi soruyu gerektirmektedir?


Wie ist deine Schule?

Wie geht es dir?

Wer ist das?

Wo arbeitest du?

Wann hast du frei?


15.Soru

‘’Ich brauche eine Waschmaschine. ……………..ist kaputt.’’ Was passt?Bu tümcede ''benimki'' derken, aşağıdakilerden hangisini kullanmamız gerekir?  


deine  
 meine   
seine      
 ihre        
eure

16.Soru

''Was sind Sie von Beruf? Ich bin Krankenschwester und arbeite ____'' Welche Antwort vervollständigt den Satz am besten? Hangi cevap cümleyi en doğru şekilde tamamlar?im Restaurant

wenig Zeit

als Student

viel Zeit

von früh bis spät.


17.Soru

Was passt?

Die allgemeinen Ruhezeiten muss jeder __________.


machen

kochen

putzen

einkaufen

einhalten


18.Soru

Was passt? Der Reis kostet 1,15 Euro __________.


die Packung

das Stück

die Flasche

der Liter

die Dose


19.Soru

Frau Braun arbeitet in einem Restaurant. Sie ist ………….. von Beruf.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?


Hausfrau

Kellnerin

Bäckerin

Krankenschwester

Studentin


20.Soru

‘Alle Passagiere haben ihr Gepäck bekommen, nur mein Koffer war nicht da.’ Was bedeutet der Satz auf Türkisch? Cümlenin Türkçesi hangisidir?


Tüm yolcular bavulları ile birlikte geldiler.

Tüm yolcular buradaydı ancak bavulları henüz gelmemişti.

Tüm yolcuların bavulları geldi, yalnızca benimki burada değildi

Bavullar ve yolcular eşleştirildi,

Benim bavulum buradaydı ancak diğer yolcuların bavulları henüz gelmemişti.