Almanca 1 Deneme Sınavı Sorusu #1368010

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hangi tarihte düzenlenmiştir?


1981

1982

2004

2009

2016


Yanıt Açıklaması:

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar, 24.03.2016 tarih ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (RG: 07.04.2016-29677) ile düzenlenmiştir.

Yorumlar
  • 0 Yorum