Anne Baba Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #581140

İnsanın sosyal gelişimine dair ifadelerden hangisi doğrudur?


Sosyalleşme yaşlılık ile sona eren bir olgudur.

Sosyalleşme, olgunlaşmanın ön koşullarından biridir.

Kültürlemeye maruz kalan birey söz konusu süreçte aktif bir alıcıdır.

Ağır zekâ geriliği gibi durumlar sosyalleşmeyi olanaksız kılmaktadır.

Kültürlenmede düşük düzeyde öğrenme ve öğretme süreci söz konusudur.


Yanıt Açıklaması:

Sosyalleşme doğumla başlayıp yaşam boyu süren bir süreçtir; yaşlılıkta da devam eder. Olgunlaşma, sosyalleşmenin ön koşullarından biridir. Başka bir değişle bireyin sosyalleşmesi için olgunlaşması yani psikolojik ve biyolojik olarak gelişim gösteriyor olması gerekir. Bu bağlamda ağır zekâ geriliği olan bireylerin sosyalleşmesi olanaksız olabilmektedir. Kültürlemeye maruz kalan birey bu süreç içerisinde pasif bir alıcı konumundadır. Kültürlenme sürecinde ise oldukça yoğun bir öğrenme ve öğretme süreci söz konusudur. Doğru cevap D’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum