Anne Baba Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #587015

  1. Seçmen olabilme
  2. Askere gitme
  3. Başkalarının izni olmadan evlenebilme
  4. Anne baba olma
  5. Kendi yaşamından sorumlu olma

Hangisi toplumsal roller ve beklentiler temel alındığında bireyin yetişkin olarak kabul görmesini sağlayan özelliklerdir?


I ve III

II ve IV

I, III ve V

II, III ve V

III, IV ve V


Yanıt Açıklaması:

Yasal bazı ölçütler dikkate alındığında yetişkin kavramı, bireyin seçmen olabilme, sürücü belgesi alabilme, başkalarının izni olmaksızın evlenebilme, yasal olarak sorumlu olan bir büyüğün izni gerekmeksizin istediklerini hukuki olarak gerçekleştirebilme gibi davranışları yapabilecek yaşa geldiğini ifade eder. Bu yaş, bir toplum için 18 olurken başka bir toplum için daha aşağı veya yukarı olabilir. Toplumsal roller ve beklentiler dikkate alındığında yetişkin kavramı, bireyin askere gitmesi, bir işte çalışması, ayrı bir evde yaşamaya başlaması, evlenmesi, anne baba olması gibi toplumsal rolleri gerçekleştirmesini anlatır. Psikolojik özellikler dikkate alındığında yetişkin kavramı ise, bireyin kendi yaşamından kendisinin sorumlu olması, davranışlarında bağımsız olması, kendi kararlarını kendisinin vermesi, kendine özgü bir kimlik geliştirmesi gibi özellikleri belirtir. Doğru cevap B’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum