Anne Baba Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #593827

Psikanalitik Kuramını geliştiren, erken çocukluk yıllarında özümsenmiş sosyal normların ve özellikle çocuğun anne ve babası ile olan ilişkileriyle ilgili çocukluk deneyimlerinin yetişkinlik yıllarında da onun kişiliğini etkilediğini savunan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?


G.Herbart Mead    

Carol Gillian  

Kohlberg  

Piaget  

Freud


Yanıt Açıklaması:

Freud, psikanalitik kuramını geliştirmiş ve kişiliğin id, ego ve supergo olmak üzere üç sistemden meydana geldiğini ifade etmişitr.

Yorumlar
  • 0 Yorum