Anne Baba Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #536648

  1. Program1-30 Ocak 1989 tarihinde uygulanmıştır.
  2. Program sonuçlarına göre anne ve babaların baskıcı ve korumacı tutumları süreklilik kazanmıştır.
  3. Program erken çocukluktan ergenliğe kadar çocuk sahibi olan anne babaları hedeflemektedir.
  4. Programda bebeklik ve çocukluk döneminin gelişimsel özelliklerine değinilmektedir.
  5. Program sonuçlarına göre anne babaların eşitlik ve paylaşma tutumlarının arttığı görülmüştür.

Ana-Baba Okulu ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?  


II, IV ve V

I, III, IV ve V

I, II, IV ve V

I, II ve III

Hepsi


Yanıt Açıklaması:

Program sonucunda elde edilen değerlendirmelerde uygulamalara katılan anne ve babaların koruyucu ve baskıcı-otoriter tutumlarında azalma görülürken, eşitlik ve paylaşma tutumlarında artış görülmüştür. Bu sebeple II. seçenek dışındaki tüm seçenekler Ana-Baba Okulu ile ilgili doğru bilgileri içermektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum