Anne Baba Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #587223

  1. Kısa süreli bellek açısından yaşlılar gençler kadar bilgiyi hatırda tutabilir.
  2. Kısa süreli bellekte bilginin işlenmesi durumunda yaşlılar gençlerden daha iyidir.
  3. Uzun süreli bellek açısından ise gençlerin hatırlamaları yaşlılardan daha kolaydır.

Kısa ve uzun süreli bellekle ilgili hangisi doğrudur?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

I ve III

II ve III


Yanıt Açıklaması:

Araştırma bulguları, kısa süreli bellek açısından yaşlıların gençler kadar bilgiyi hatırda tutabildiklerini ancak kısa süreli bellekte bilginin işlenmesi durumunda gençlerden daha zayıf olduklarını göstermektedir. Uzun süreli bellek açısından ise gençlerin hatırlamalarının yaşlılardan daha kolay olduğu ve belleğe, yeni bilgi depolama yeteneğinin de yaşla azaldığı bulunmuştur. Doğru cevap D’dir.  

Yorumlar
  • 0 Yorum